vineri, 25 ianuarie 2013

Pe urmele lui Hristos, în suferinţă


Şi la aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. (1 Petru 2:21)

Rapoartele istorice ale persecutării creştinilor în primele secole sunt ex­trem de tulburătoare. Indiferent cât de grave ar fi fost acuzaţiile aduse împotriva lor, nimic nu justifică cruzimea extremă, plăcerea inumană de a-i vedea suferind cele mai oribile chinuri în faţa mulţimilor care se amuzau pe seama lor.

Nu putem decât să ne întrebăm care a fost sursa răbdării, a statorniciei şi a puterii de a rezista, lucruri pentru care nimeni nu este pregătit. Din fericire, avem răspunsul. Gândul că Domnul şi Mântuitorullor iubit a suferit şi a rămas credincios pentru salvarea lor i-a mişcat, i-a inspirat şi i-a întărit. Ei au înţeles că "urmaşii lui Hristos aveau să calce pe aceeaşi cale a umilinţei, a dispreţului şi a suferinţei pe care a mers Domnul lor. Vrăjmăşia care a izbucnit împotriva Răscumpărătorului lumii avea să fie manifestată împotriva tuturor celor care urmau să creadă în Numele Său." (TV, p. 30)

Nouă ni se cer sacrificii mult mai mici. În plus, pe lângă exemplul lui Hristos, avem şi acest "nor aşa de mare de martori" (Evrei 12: 1). Simbolic vor­bind, ei ne privesc şi ne încurajează la o credincioşie asemănătoare.

CONEXIUNE Traian a devenit împărat la 25 ianuarie 98 d.Hr. Este privit ca unul dintre cei mai nobili şi mai capabili dintre împăraţi. El are un loc în istoria creştină datorită corespondenţei sale cu Pliniu cel Tânăr, gu­vernator în Pont şi Bitinia, din care aflăm care era atitudinea sa faţă de creştini: "Dragul meu Pliniu, ai procedat corect cercetând cazu­rile celor care ţi-au fost denunţaţi ca fiind creştini. (...) Ei nu trebuie să fie căutaţi, dar, dacă sunt denunţaţi şi dovediţi vinovaţi, trebuie să fie pedepsiţi."

Deşi nu a continuat persecuţia cu intensitatea celei din timpul lui Domiţian şi al altor împăraţi, şi el a executat câţiva conducători creştini, printre care Ignaţiu, episcop de Antiohia, şi Simeon, episcop de Ierusalim.

Adrian Bocăneanu, pastor, director Relaţii externe, Speranta TV

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu