vineri, 18 ianuarie 2013

Dincolo de durerea ţepuşului


Şi ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş in carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă impiedice să mă ingâmf.(2 Corinteni 12:7)

Dumnezeu a găsit de cuviinţă să-l ocrotească pe Pavel de el însuşi într-un mod nu tocmai plăcut.

În manuscrisele apropiate perioadei în care Pavel activa, cuvântul din limba greacă redat în româneşte prin "tepuş" este utilizat cu referire la o aşchie, sau ţeapă, intrată în carne. Nu ştim cu exactitate despre ce este vorba, dar infirmitatea la care face apostolul referire trebuie să fi fost trupească, şi nu spirituală ori mintală, deoarece se precizează că ţepuşul este "în carne". Tocmai aici vedem înţelepciunea lui Dumnezeu la lucru. Prin situaţii neplăcute, El lucrează pentru binele veşnic al celor iubiti ai Săi. În cazul lui Pavel, acesta a fost mijlocul prin care era ferit de mândrie.

La cincisprezece secole distanţă de cele mărturisite de Pavel, un alt slujitor al Său avea să fie ocrotit într-un mod neobişnuit. Frederic de Saxonia, în colaborare cu nişte prieteni, a pus la cale un plan prin care Luther avea să fie ascuns atât de susţinători, cât şi de duşmani. Pe drumul de întoarcere de la Dieta din Worms, Luther a fost răpit şi dus la castelul din Wartburg, o cetăţuie izolată. "În singurătatea şi obscuritatea adăpostului lui din munţi, Luther a fost îndepărtat de orice sprijin omenesc şi separat de lauda lumii. Astfel, a fost ferit de mândrie şi de încredere în sine, sentimente care însoţesc atât de adesea succesul. Prin suferinţă şi umilinţă, a fost pregătit din nou să meargă în siguranţă pe înălţimile ameţitoare la care fusese înălţat într-un mod atât de neaşteptat." (IV, p. 138)

Să Îl rugăm pe Domnul să ne dea înţelepciunea prin care să vedem utilitatea spirituală a încercărilor din viata aceasta.

CONEXIUNE Perioada cât Luther a fost izolat în castelul Wartburg (1521-1522) nu a fost nicidecum un timp pierdut, deoarece reformatorul a avut aici ocazia să lucreze la traducerea Noului Testament în limba germană.

Marius Necula, pastor, Conferinta Muntenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu