duminică, 13 ianuarie 2013

Ca o coloană a infinitului

Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvărşire fără noi. (Evrei 11:40) 
 
Arhivele noastre nu excelează în evidenţierea celor care s-au dovedit a fi apărători fideli ai adevărului biblic. Istoriografia credinţei este săracă în date şi este plină de omisiuni. Aparent, mişcările de rezistenţă spirituală au fost neînsemnate numeric şi calitativ. Totuşi noi suntem mult mai îndatoraţi acestor necunoscuţi eroi şi martiri ai adevărului decât celor cărora le-am rezervat spaţii generoase în cronici.

Împotriva neglijenţei care ne caracterizează la acest capitol, Dumnezeu este cel care păstrează o exactă aducere-aminte a vietii şi a faptelor de sacri­ficiu a unui număr impresionant de martori fideli ai adevărului sacru. Scriitoa­rea inspirată Eilen White menţionează: "În fiecare generaţie au existat martori pentru Dumnezeu, bărbaţi care au promovat credinţa în Hristos, singurul Mij­locitor între Dumnezeu şi om, care au considerat Biblia drept singura regulă de viaţă şi care au sfinţit adevăratul Sabat. (. .. ) Ei au rămas fermi şi, de la un secol la altul, şi-au păstrat credinţa în curăţia ei, ca pe o moştenire sacră pentru generaţiile viitoare" (TV, p. 49). Faptul că pe unii dintre aceştia i-a costat viaţa nu i-a împiedicat să rămănă fideli convingerilor lor privind autoritatea şi locul Scripturilor în viaţa personală şi în viaţa bisericii lor.

În şirul neîntrerupt al celor care au rămas credincioşi lui Dumnezeu, tu poţi ocupa un loc pe care nimeni altul nu-l poate suplini. Poate că astăzi nu te bucuri de cea mai bună publicitate şi nici de cea mai generoasă recompensă, dar Dumnezeu, care vede în ascuns, ştie şi îi susţine pe toţi cei care I se con­sacră Lui neîncetat.
Să dăm dar un nou suflu coloanei infinite a martorilor şi susţinătorilor adevărului lui Dumnezeu!

În 1179, Pietro Valdo împreună cu un prieten al său au călătorit la Roma pentru a-şi explica învăţăturile şi a-i cere Papei Alexandru al III-lea autorizaţia de a predica Evanghelia. Întâlnirea s-a terminat neconcludent. El a fost excomunicat de Papa Lucius al III-lea la Si­nodul de la Verona din 1184.

 Ion Buciuman, pastor, Conferinţa Muntenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu