joi, 24 ianuarie 2013

Primul pas spre reformă


Căci bunătatea Ta este inaintea ochilor mei şi umblu in adevărul Tău. (Psalmii 26:3)

Thomas Munzer (1490-1525) este teologul şi revoluţionarul german care a luat parte la Reforma protestantă din Germania. Din tinereţe a fost preo­cupat de studiul Sfintelor Scripturi. În 1512 a absolvit Universitatea din Frank­furt şi a devenit specialist în latină, greacă şi ebraică. A fost atras de ideile Re­formei promovate de Luther. În anul 1519, el a început să predice împotriva ierarhiei din Biserica Romano-Catolică şi împotriva venerării sfinţilor. A fost prezent la confruntările teologice dintre Luther şi teologul catolic Johann Eck din Leipzig şi a început să studieze tot mai mult ideile reformatoare.

Era un gânditor independent. După întâlnirea cu Martin Luther la Leipzig, a trecut printr-o criză profundă. A început să se îndoiască de existenţa lui Dumnezeu şi apoi a afirmat că a depăşit momentul pentru că Dumnezeu i-a descoperit că el este instrumentul pe care îl alesese pentru a curăţa lumea de abuzurile bisericii şi a crea unitatea tuturor credincioşilor. Miinzer a luat-o pe propriul drum şi a renunţat la Sola Scriptura, susţinând că el primeşte toată lumina de la Duhul lui Dumnezeu. Prin predicile sale, el le-a cerut ţăranilor din Germania să lupte pentru înlăturarea duşmanilor Duhului Sfânt. S-a alăturat revoltei ţărăneşti din Germania (1524-1525), crezând că aceasta era ultima bă­tălie dintre bine şi rău.

Din istoria acestui tânăr reformator trebuie să învăţăm că entuziasmul pentru o cauză nobilă nu este suficient. 
Ellen G. White spune despre acest lider cu un mare potenţial că el "uita, ca de altfel toţi entuziaştii, că reforma trebuia să înceapă cu el însuşi" (TV, p. 155). Este atât de uşor să crezi că refor­ma este pentru cei din familia ta, din biserica ta şi pentru mulţi alţii, dar atât de greu să accepţi că primul care are nevoie de reformă eşti chiar tu. Eşti pregătit să faci primul pas spre o reformă autentică?

CONEXIUNE În anul 325 d.Hr., a avut loc la Niceea primul conciliu ecumenic al creştinătăţii, convocat de împăratul Constantin cel Mare. Cu aceas­tă ocazie, au fost adoptate 20 de canoane şi data la care să se ser­beze Paştele.

Marius Creta, pastor, Conferinta Transilvania de Sud

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu