luni, 7 ianuarie 2013

SUFERINTA CU NOBLETE DE CARACTER


Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului. (Evrei 11 :38)

Oricât de impresionantă este rezistenţa creştinilor în faţa zvonurilor infa­me, a condiţiilor grele, a persecuţiei şi chiar a morţii tragice, există ceva şi mai preţios care ne vorbeşte prin istoria martirilor şi a secolelor de suferin­ţă şi moarte - ei au parcurs acest drum teribil cu simplitate, cu răbdare, cu iubire, cu nobleţe de caracter. Pe cei în viaţa cărora Evanghelia a făcut doar o schimbare superficială, nedreptăţile şi lupta pentru supravieţuire îi fac să fie aspri, plini de resentimente, intoleranţi cu slăbiciunile fraţilor lor, superi­ori şi condamnatori. Este dureros că oameni care au suferit mult, dorind să Îl reprezinte pe Domnul Hristos şi adevărul Lui, au ajuns să piardă mult din iubirea, spiritul iertător şi încrederea în schimbarea oamenilor care L-au ca­racterizat pe El, astfel că nu Îl mai reprezintă deloc.

Spre lauda harului lui Dumnezeu, El îi poate păzi pe cei sinceri în credin­ţă de această capcană primejdioasă. 
Lucrul acesta s-a demonstrat în istorie. "Cu toate că erau apăsaţi de cea mai cruntă persecuţie, aceşti martori ai lui Hristos şi-au păstrat credinţa curată. Deşi au fost privaţi de orice confort, lipsiţi de lumina soarelui, găsindu-şi căminul în sânul întunecos, dar prietenos al pământului, ei nu s-au plâns. Se încurajau unii pe alţii prin cuvinte pline de cre­dinţă, răbdare şi speranţă, pentru a rezista lipsurilor şi necazurilor." (TV, p. 31)

Aceeaşi nobleţe de caracter se poate demonstra şi în viaţa noastră, chiar în cele mai severe conflicte pentru adevăr.

CONEXIUNE Matematicianul şi scriitorul Alexandr Soljeniţîn a fost arestat în 1945 pentru că îl criticase pe Stalin. În închisoare, a fost impresionat de credinţa unor creştini. Şi-a dat seama că, în suferinţă, poţi dobândi o înţelegere mai adâncă a adevărului. El a spus: "Binecuvăntată să fii, închisoare, pentru că ai fost în viaţa mea!" Acolo el şi-a ascultat glasul conştiinţei, acolo L-a găsit pe Dumnezeu. Închisoarea l-a fă­cut liber.

Adrian Bocăneanu, pastor, director Relaţii externe, Speranţa TV

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu