miercuri, 2 ianuarie 2013

Planul Sau Revelat


Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci. (Amos 3:7)

Suveranul universului ni Se destăinuie. Detaliile prezentului, deşi descura­jante deseori, nu pot întuneca orizontul sufletului agăţat de Mâna pironită la Golgota. Aceeaşi Mână, prin oameni inspiraţi de Duhul Sfânt, ne-a garantat sub semnătură divină că totul se va sfârşi cu bine: "Eu vin curând!"

Această subliniere este din Tragedia veacurilor (p. 324): "Aceia care cer­cetează Cuvântul lui Dumnezeu au motive întemeiate să aştepte să găsească descoperit clar în Cuvântul adevărului cel mai uimitor eveniment din istoria omenirii."

Asemenea oricărui lucru bun, această destăinuire divină nu este doar pentru noi. Proiectul "Tragedia veacurilor" are deviza: "Speranţă în fiecare casă". Rămăşiţa Domnului de pe tot globul, eu şi tu, suntem înscrişi în lista acestei misiuni speciale prin Tragedia veacurilor: serios studiată şi aplicată, iar apoi, la fel de serios, dată mai departe.

Ellen White, în calitate de autor, face această precizare: "Tragedia vea­curilor trebuie să aibă o circulaţie foarte extinsă. Ea conţine istoria trecutului, prezentului şi viitorului." (Evanghelizarea prin literatură, p. 106)

De regulă, istoria are de-a face cu trecutul, însă aici e altceva: o istorie a viitorului! Nu presupuneri, scenarii, teorii sau ipoteze, ci o istorie "vrednică de crezut şi adevărată".

Citatul de mai sus continuă: "Sunt nerăbdătoare să văd că această carte este pusă în circulaţie mai mult decât oricare altă carte pe care am scris-o, pentru că, în Tragedia veacurilor, ultima solie de avertizare pentru lume este dată mai clar decât în oricare alta dintre cărţile mele." (Ibidem)

Am auzit mărturia trezorierului Diviziunii noastre, fratele Norbert Zens.

Era un tânăr german catolic când a primit Tragedia veacurilor. După ce a citit-o, s-a botezat ca adventist. În concluzie, a spus: "Este cartea care mi-a schimbat viaţa." Acesta este chiar planul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi: să ducem grabnic solia care schimbă vieţi.

Teodor Huţanu, pastor, preşedintele Uniunii Române

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu