miercuri, 30 ianuarie 2013

Oameni influenţi


Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu. 
(Ioan 7:17)

În Franţa, (... ) unul dintre primii care au înţeles lumina a fost bătrânul Lefevre, un bărbat de o cultură vastă, profesor la Universitatea din Paris şi un catolic sincer şi zelos. În studiile lui cu privire la literatura antică, atenţia i-a fost atrasă către Biblie şi a introdus studierea ei în cursurile sale." (TV, p. 173)

Dar Jacques Lefevre d'Etaples nu a fost singura personalitate notabilă a Reformei din secolul al XVI-lea. Iată alte câteva şi ceea ce au în comun:

Martin Luther, cel care a declanşat Reforma în Germania, a fost mai întâi călugăr augustin, apoi preot catolic şi profesor de teologie la Universita­tea din Wittemberg. Jean Calvin, reformatorul oraşului Geneva şi fondator al credinţei reformate, a fost catolic şi a studiat teologia pentru a deveni preot. Huldrich Zwingli, lider al Reformei în Elveţia, a fost la început preot catolic şi apărător fidel al papalităţii. Guillaume Farel, unul dintre cei mai puternici predicatori ai Reformei, a fost discipol al lui Lefevre d'Etaples şi membru al Cercului de la Meaux, reunit în jurul episcopului catolic Guillaume Bricon­net. John Knox, reformatorul Scoţiei, a fost mai întâi hirotonit ca prezbiter, apoi ca preot catolic.

Toţi aceşti bărbaţi au fost devotaţi bisericii lor înainte de a fi chemaţi de Dumnezeu pentru lucrarea reformatoare pe care au făcut-o în ţările Europei. În acelaşi fel, Dumnezeu va folosi şi astăzi sau în viitor oameni cu influenţă, care vor susţine cu putere şi îndrăzneală adevărul. De aceea Evanghelia tre­buie vestită şi preoţilor, profesorilor şi oricărei persoane influente.

Cunoşti vreun astfel de om influent? Roagă-te pentru el şi ajută-l să-şi deschidă mintea şi inima pentru Evanghelie!

CONEXIUNE
În anul 1521, a luat fiinţă Cercul de la Meaux, format din învăţaţi ca: Lefevre d'Etaples, Martial Masurier şi Pierre Caroli - doctori la Universitatea Sorbona, Francois Vatable - unul dintre cei mai buni ebraişti ai vremii, Michel d'Arande, Guillaume Farel şi alţii. Cercul de la Meaux a exercitat o influenţă reformatoare considerabilă în Meaux, dar a fost desfiinţat în anul 1525 din cauza acuzaţiilor de "Luteranism" aduse de Universitatea Sorbona.

Florian Ristea, pastor, directorul Departamentului Şcoala de Sabat/Lucrare personală, Conf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu