joi, 17 ianuarie 2013

Au făcut din harul divin o marfă!


Şi a zis celor ce vindeau porumbei: "Ridicaţi acestea de aici şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie. " (Ioan 2:16)

Biserica Romano-Catolică făcuse din harul lui Dumnezeu o marfă." (TV, p. 103)

Cât de dureros este să observi faptul că promisiunea falsă: "Veţi fi ca Dumnezeu!", cu care Satana i-a momit pe primii oameni, făcându-i să calce porunca divină şi să păşească pe terenul fermecat al păcatului, îşi găseşte apa­renta împlinire în atitudinea reprezentanţilor unei biserici creştine, evidenţiate prin pretenţiile şi aroganţa papalităţii de a exercita prerogative care Îi aparţin exclusiv lui Dumnezeu - dreptul de a primi închinare, dreptul de a ierta pă­catele - şi de a-şi asuma dreptul de a aduce modificări Decalogului şi de a transforma ofertele harului într-o marfă. Şi cu ce consecinţe!

Vinderea harului este mult mai mult decât o contradicţie de termeni!

Este o jignire adusă lui Dumnezeu şi o prezentare distorsionată a caracteru­lui Său. Pe tot ce îi oferă Dumnezeu omului este scris: "Gratis". Dar aceasta nu doar pentru că, în bunătatea Sa, Dumnezeu vrea să ni le ofere gratis, ci şi pentru că ele sunt de o valoare inestimabilă. "Răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă, că nu se va face niciodată" (Psalmii 49:8). Iată o modestă ilustrare a acestei situaţii: Să admitem că unei persoane i se oferă cadou cele­bra pictură "Adorarea magilor", de Mantegna, tablou care, în anul 1987, a fost vândut la suma de 8,1 milioane de lire (22 milioane dolari acum). Iar fericitul beneficiar trimite în schimb 50 lei şi tuturor celor care îl întreabă le spune că a cumpărat tabloul pentru suma de 50 de lei. În cele din urmă, tabloul ajunge într-un ungher al unei magazii, pradă prafului şi uitării. Ce desconsiderare ar fi faţă de valoarea reală a celebrei opere de artă şi ce jignire faţă de memoria ilustrului artist!

Nu doar oferta în bani, ci orice faptă, orice serviciu, orice binefacere prin care considerăm că "plătim" pentru ceea ce ne oferă Dumnezeu repetă aceeaşi greşeală!

CONEXIUNE În vederea continuării construcţiei Bazilicii "Sf. Petru" din Roma, în­cepute de Papa Iuliu al II-lea, papa Leo al X-lea (1513-1521) a emis indulgenţe speciale. Era nevoie de foarte mulţi bani.

Emilian Niculescu, pastor pensionar, Conferinţa Transilvania de Sud

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu