miercuri, 16 ianuarie 2013

Reforma a început cu reformatorul


Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii (Evrei 4:12)

Întotdeauna se temuse să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, dar acum, ca niciodată mai înainte, a pus stăpânire pe el o conştientizare profundă a stării lui de om păcătos." (TV, p. 100)

Este atât de interesant şi de impresionant de urmărit cum a început, ce anume a declanşat şi care a fost sursa acelui foc sacru al Reformei secolului al XVI-lea, care a cuprins curând întreaga Europă, Sursa acestui foc a fost tot sacră: Biblia.

În urma citirii Bibliei, tânărul Martin Luther a fost confruntat cu radio­grafia vieţii lui spirituale, cu diagnosticul emis de Cer. Reforma a început cu reformatorul, însă nu dintr-un simţământ al superioritătii, ci, dimpotrivă, cu simţământul umilitor, copleşitor că este foarte păcătos. Reforma condusă de Luther este în primul rând lupta împotriva păcatului, a ereziei, a ipocriziei la orice nivel, iar conflictul cu biserica este doar consecinţa. Dar lupta a început cu el însuşi. Tocmai în aceasta constau justetea şi măreţia Reformei.

Simţărnântul păcătoşeniei în urma impactului pe care îl produce Biblia, nu este un subiectivism mistic, cum susţin unii psihologi. Dimpotrivă, starea de păcat în care se află omul are un caracter obiectiv. Se poate defini în termeni foarte concreţi în urma confruntării cu etalonul ceresc al dreptăţii (Decalogul), cu principiile divine ale moralităţii, cu exemplele eroilor credintei, dar, mai ales, în urma confruntării cu viaţa lui Isus. Astfel înţelegem reacţia apostolului Petru. Prăbuşit la pământ, el exclamă: "Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos!"

Ce ţi-a spus Biblia despre tine?

CONEXIUNE Tânărul student Martin Luther a descoperit pentru prima dată în via­ţă o Biblie în biblioteca Universităţii din Erfurt. Avea douăzeci şi doi de ani. Această descoperire a fost "scânteia" care a aprins Reforma.

Emilian Niculescu, pastor pensionar, Conferinţa Transilvania de Sud

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu