marți, 30 aprilie 2013

Apocalipsa - o taină?Să nu pecetluieşti cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape. (Apocalipsa 22:10)

În ciuda acestei precizări, există şi astăzi multe voci care susţin că Apocalipsa este o carte sigilată. De la leronim, traducătorul Vulgatei, şi până azi s-a susţinut că Apocalipsa este o carte plină de mistere. Astfel, mulţi au renunţat să-i caute sensurile.

Ellen White însă declara: "Având în vedere mărturia Inspiraţiei, cum îndrăznesc oamenii să afirme că Apocalipsa este un mister dincolo de ca­pacitatea de înţelegere a mintii umane? Ea este o taină descoperită, o carte deschisă." (TV, p. 281)

Nimeni nu poate nega faptul că Apocalipsa conţine simboluri şi meta­fore. Cultura timpului şi practicile literare iudaice justifică într-o mare măsură folosirea unui limbaj metaforic. Există însă şi considerente pedagogice şi mai ales politice care trebuie avute în vedere. Apocalipsa nu ar fi ajuns niciodată până la noi dacă autorul ar fi folosit un limbaj direct, accesibil tuturor.

Ar putea însă Isus să pronunţe o întreită binecuvântare privind studi­erea şi acceptarea mesajului unei cărţi care nu poate fi înţeleasă? Absurd, Dumnezeu onorează întotdeauna promisiunile Sale şi intreita fericire din Apo­calipsa 1:3 nu face excepţie. Înţelegerea Apocalipsei este legată însă de înţe­legerea întregii Scripturi. În cele 404 versete ale cărtii se găsesc 518 referinţe biblice. Ioan are cărţile lui favorite: Ezechiel, Daniel, Ţefania, Zaharia, 
Isaia. El nu a auzit pentru prima dată de balauri, fiare, plăgi şi călăreţi când se afla pe insula Patmos, ci cunoştea astfel de tablouri din Scriptură.

Vrem să înţelegem Apocalipsa? Să cercetăm cu interes şi rugăciune în­treaga Scriptură. Îţi multumim, Doamne, pentru prezenţa Apocalipsei în Biblie şi în sufletul nostru ca "o taină descoperită".

CONEXIUNE Luther nu a avut întotdeauna o pozitie corectă fată de cartea Apo­calipsa. În prefaţa traducerii germane din 1522 a Apocalipsei, el afirma că nu consideră cartea ca fiind profetică sau apostolică, deoarece "Hristos nu este nici predicat şi nici cunoscut în cadrul ei". Ulterior, într-o nouă prefaţă, din 1530, Luther a recunoscut că Hristos era personajul central al Apocalipsei, dar şi-a păstrat rezerve faţă de această carte.

Gheorghe Modoran, pastor, profesor la Institutul Teologic Adventist
Biblia la rând: 2 Împărați 24-25

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu