joi, 18 aprilie 2013

Valoarea unui om


Albert Enstein spunea: "Valoarea unui om rezida in ceea ce da el si nu in ceea ce este capabil sa primeasca."


"În ultimii ani, asistãm la o renastere a interesului pentru o abordare literarã a Bibliei, care încearcã sã priveascã textul, în ansamblul sãu, ca pe o unitate artisticã, renuntând la disecãrile si fragmentãrile caracteristice criticii clasice. Promotorii acestui tip de analizã considerã cã metoda clasicã si-a epuizat domeniul de cercetare. Desi recunosc valoarea rezultatelor obtinute de aceastã scoalã, ei condamnã îngustimea de care predecesorii lor au dat adeseori dovadã, neglijând relatia dintre parte si întreg si refuzând sã vadã textul biblic ca pe un ansamblu coerent. Acest nou curent de analizã a produs deja multe lucrãri pertinente în domeniul poeticii biblice, abordând de asemenea tehnica narativã si paralelismul poetic.

"Înaintasii criticii biblice au reconstituit istoria anticã a lui Israel, fãrã sã aibã la îndemânã nici o sursã externã cu privire la mediul cultural al vremii. Bazându-se numai pe Biblie, ei au încercat uneori sã umple aceastã lacunã prin speculatii teoretice, începând din sec. al XIX-lea,descoperirile arheologice au completat în parte contextul istoric. Sãpãturile efectuate în Palestina, în mari centre biblice ca Hator, Meghido, Samaria, Ierusalim si Lakis, au dat la ivealã vestigii de locuinte regale, case comunitare, fortificatii, sanctuare si altare, retele de alimentare cu apã, precum si o serie de ustensile culinare, arme si unelte agricole. Toate acestea reusesc sã dea o imagine a ceea ce va fi fost societatea israelitã anticã si societatea cananeeanã dinaintea ei. Documentele de scriere israelitã, descoperite de arheologi, au fost putine la numãr, fãrã îndoialã din cauza fragilitãtii suportului grafic care se folosea la vremea respectivã. În schimb, sãpãturile din Egipt, Mesopotamia, Siria si Anatolia au produs o cantitate extraordinarã de informatii cu privire la civilizatia anticã din Orientul Apropiat, precum si o mare abundentã de texte pãstrate în biblioteci sau gravate pe monumente. Toate aceste documente oferã mãrturii inestimabile cu privire la istoria, limbile si literaturile popoarele vecine cu Israel. Redescoperirea acestor limbi dispãrute a determinat mari progrese în domeniul lexicografiei comparate a limbilor semitice, aruncând o nouã luminã asupra textului biblic însusi.  (Iudaism)"

Singurul OM VALOROS din toata istoria omenirii a fost, este si va fi, OMUL-DUMNEZEU, ISUS HRISTOS.

Indiferent cate descoperiri s-au facut, se fac si se vor face, toate vor descoperi un singur om aprobat de Dumnezeu Tatal. Biblia spune:


 "În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii, şi a fost botezat de Ioan în Iordan. Şi îndată, cînd ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise, şi Duhul pogorîndu-Se peste El ca un porumbel.

" Şi din ceruri s'a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea Mea.” Marcu 1:9-11

Dorel Cornei


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu