luni, 1 aprilie 2013

Tu sari?Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis: "Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici. "(Luca 4:9)

Închipuiti-vă un astfel de tablou: Satana, purtându-L pe brate pe Domnul Isus, se îndreaptă spre Ierusalim. Pare şocant. Suntem obişnuiţi cu imagi­nile în care Dumnezeu ne poartă pe brate sau cu îngerii care îşi întind aripile peste marginea adâncă a prăpastiei şi cu experienţele fulminante ale biruin­ţelor celor credincioşi. Chipul acestui frumos drum al credinţei e zugrăvit în tablouri, descris în predici, rostit la rugăciune. Îl învăţăm aproape din leagăn şi îl îngânăm chiar în faţa mormântului.

Şi, cu toate acestea, ar trebui să fim conştienţi că şi Satana ne poartă uneori pe brate, ne duce la Ierusalim sau ne aşază chiar pe streaşina Tem­plului. Ellen White le aminteşte tuturor celor ce cred că "stau în picioare" că prinţul întunericului, care atât de mult timp şi-a canalizat puterile minţii lui ge­niale în direcţia înşelării oamenilor, îşi adaptează cu măiestrie ispitele pentru persoane din toate clasele sociale". (TV, p. 456)

Dar există şi o veste bună: atunci când Lucifer Îi spunea Domnului Isus că doar sărind poate fi păzit de mâinile îngerilor, Mântuitorul nostru era în mâi­nile îngerilor, Tatăl Însuşi era cu El. Dacă ar fi ascultat sfatul, ar fi pierdut aceas­tă protecţie, spre bucuria celui rău.

Nu uita astăzi că poţi fi ispitit. Poţi fi ispitit la Templu şi poţi fi ispitit cu citate din Biblie, pentru că ispititorul ştie să vorbească pe limba ta şi, mai ales, pe limba firii tale pământeşti. Dar este un loc unde el nu te poate duce - el nu te poate duce în păcat. Dumnezeu te poate scăpa dacă faci din El locul tău de adăpost şi cetăţuia ta. El e cu tine, chiar şi pe streaşina Templului.

CONEXIUNE

În anul 1714, cu câteva zile înainte de Paşte. domnitorul muntean Constantin Brâncoveanu este legat de armatele otomane şi dus la Istanbul. După doar câteva luni, este decapitat împreună cu fiii săi, cărora le spune înainte de moarte, după cum arată cronica: "Pri­viţi la Hristos, Mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară a murit. Credeţi tare întru aceasta şi nu vă mişcaţi, nici vă clătiţi din credinţa cea pravoslavnică pentru viaţa şi lumea aceasta"

Adrian Neagu, pastor, Conferinta Oltenia

Biblia la rând: 2Sam 1+4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu