joi, 25 aprilie 2013

Între \"exact\" şi \"aproape\"Când veţi vedea aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. (Matei 24:33)

Dumnezeu ştie că ne este mai de folos să ne arate când e aproape veni­rea Domnului Isus, şi nu exact ceasul.

"Nicio afirmaţie a Mântuitorului nu trebuie să fie folosită pentru a des­fiinţa altă afirmaţie. Deşi niciun om nu cunoaşte nici ziua, nici ceasul venirii sale, ni se spune şi ni se cere să ştim când este timpul aproape. În plus, sunt­em atenţionaţi că, dacă vom desconsidera avertizările Sale, dacă vom refuza sau vom neglija să ştim când se apropie venirea Sa, acest lucru ne va fi la fel de fatal cum le-a fost celor care au trăit în zilele lui Noe, faptul că nu au ştiut cănd a venit potopul. (...)

Pavel vorbeşte despre o categorie de oameni care vor fi luaţi prin sur­prindere de venirea Domnului. «Ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: Pace şi linişte!, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei (... ) şi nu va fi chip de scăpare.» Dar el adaugă, pentru cei care au luat în serios avertizarea Mântuitorului: «Voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului» (1 Tesaloniceni 5:2-5)." (TV, p. 305)

Fiii luminii trăiesc fără eschivare fiecare clipă. Viaţa lor devine astfel o pildă şi o călăuză pentru cei acoperiţi de negura incertitudinii şi de neştiinţă.

Dacă ştii cu exactitate momentul, există riscul să întârzii, dar atunci când ştii că e aproape, pregătirile sunt în desfăşurare şi, chiar dacă Musafirul ar întârzia, ar fi ca şi cum a venit mai devreme. Când va veni Mântuitorul, va fi chiar la timp.

CONEXIUNE

Istoricul Charles Freeman a scris despre creştinii primei generaţii că au aşteptat revenirea lui Isus în timpul vieţii lor. Cu vremea, au înţeles avertismentul Lui de a nu face speculaţii cu privire la timpul exact al celei de-a doua veniri.

Daniel Chirileanu, pastor, directorul Departamentului Tineret, Uniunea Română
Biblia la rând: 2 Împăraţi 12-14

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu