joi, 11 aprilie 2013

Mulţumirea - o atitudine de doritCine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. (psalmii 50:23)

Pornim acum în întâmpinarea unei noi zile ... Avem cu siguranţă multe lucruri deja organizate şi planificate pentru puţinele ore ce ne despart de asfinţitul ei. Alergăm adeseori ca într-un maraton, unde orice piedică ce produce întârziere sau amânare devine o sursă durabilă de ... nemulţumire. Este trist să auzim că cele mai multe sondaje ne caracterizează în mare parte pe noi, ca fiind cele mai înclinate spre nemulţumire.

Te rog, reciteşte versetul din Psalmi! Este oare multumirea jertfa ta zil­nică pe care o aduci Domnului? Îţi veghezi tu calea, astfel încât să nu cazi in valea descurajării, a văicărelii şi a îngrijorării? Când le-ai arătat ultima oară soţului tău, copiilor sau celor apropiaţi că eşti plină de mulţumire faţă de Dumnezeu pentru ei?

Un autor creştin scrie: "Orice lucru care intră în mod repetat în minte ne ocupa mintea şi va sfârşi prin a se manifesta în ceea ce facem şi în ceea ce devenim." Nu lăsa ca nemulţumirea pentru ceea ce nu ai, ce nu eşti sau ce nu ai putut face să umbrească binecuvântările primite, dar neobservate. Nu te compara niciodată cu cineva mai bun, mai talentat, mai realizat, ci mai degrabă cu cineva recunoscător. Recunoştinţa adusă lui Dumnezeu, fa­miliei, prietenilor îţi poate schimba atât de frumos viaţa.

Alege să fii recunoscătoare, căci "omul care a uitat să fie recunoscător îşi trăieşte viaţa în somn." (Robert Louis Stevenson)

"Dacă există cineva care ar trebui să fie tot timpul recunoscător, acela este creştinul. Dacă este cineva care se bucură de fericire chiar în viaţa aceasta, acela este urmaşul credincios al lui Isus Hristos. Este datoria copii­lor lui Dumnezeu să fie voioşi. Ei ar trebui să încurajeze o dispoziţie fericită. Dumnezeu nu poate fi slăvit de copiii Săi care trăiesc continuu sub un nor şi care aruncă o umbră pe oriunde merg. Creştinul ar trebui să arunce raze de soare în loc de umbră ... El va avea o înfăţişare voioasă."(R&H, 28 aprilie 1859)

Propune-ţi azi să mulţumeşti ori de câte ori ai ocazia!

Miriam Vasiloiu. Craiova. Oltenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu