luni, 29 aprilie 2013

Ferice de cine citeşteFerice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape! (Apocalipsa 1 :3)

Aceasta este prima dintre cele şapte făgăduinţe ale cărţii. Apocalipsa este singura carte a Bibliei care oferă o binecuvântare specială celor intere­sati să-i înţeleagă mesajul. Cum putem găsi fericirea prin cartea Apocalip­sei? 
Pe fundalul descrierilor plăgilor, vuietului cailor şi valurilor de lăcuste, se conlturează puternic figura Mielului înjunghiat, a Fiului omului. Pe El Îl vedem apropiindu-Se de Ioan, punându-şi mâna dreaptă asupra lui şi spunându-i aşa cum îi spune fiecăruia dintre noi: "Nu te teme!" Apocalipsa ne asigură că istoria tulbure a omenirii va atinge în curând apogeul, iar Dumnezeu va crea un cer nou şi un pământ nou, unde moartea nu va mai fi. Nu ti-ai dori să trăieşti într-o astfel de lume a fericirii şi a păcii?

Suntem însă avertizati că multi vor respinge făgăduinţa lui Dumnezeu "Unii nu vor citi, iar binecuvântarea nu este pentru ei. .. Alţii, de asemenea, re­fuză să asculte orice referitor la profetii, iar binecuvântarea nu este nici pentru această categorie. (. .. ) Multi refuză să ia în serios avertizările şi instrucţiunile cuprinse în Apocalipsa. Niciunul dintre aceştia nu poate să ceară binecuvân­tarea promisă." (Tv, p. 281)

De ce această binecuvântare întreită? Cunoscând opozitia generală faţă de Apocalipsa şi efortul lui Satana de a ascunde de oameni descoperiri care demască amăgirile sale, Dumnezeu doreşte să ne convingă de marea valoare a acestei cărţi, Apocalipsa are putere. Este o carte despre timp şi istorie, des­pre alegeri şi consecinţele deciziilor noastre, despre destinul nostru veşnic. Este darul special al lui Dumnezeu pentru timpul sfârşitului. 
Merită să fie citită şi trăită!

CONEXIUNI În Asia Mică, persecuţia s-a soldat cu o binecuvântare specială - în urma exilului lui Ioan a rezultat cartea Apocalipsa. După Nero, cel de-al doilea val de persecuţii, cu numeroşi martiri, chiar şi din "casa împăratului" (Flavius Clement şi soţia sa, Flavia Domitilla) a fost de­clanşat de Domiţian (81-96), cel dintâi împărat care s-a autodivini­zat, proclamându-se Dominus ac Deus.

Gheorghe Modoran, pastor. profesor la Institutul Teologic Adventist
Biblia la rând: 2 Împărați 22-23

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu