vineri, 5 aprilie 2013

Siguri de cuvântul Său


Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. (Matei 24:35)

Ultimele speranţe de rezistenţă ale evreilor împotriva romanilor se le­gau de fortăreaţa Templului, care domina înălţimile Ierusalimului. Nu era acolo Locul Preasfânt? Dumnezeu nu putea îngădui să fie profanat de romani. Deşi era evident că deznodământul asediului se apropia cu paşi  grăbiti, iudeii se amăgeau cu speranţa unei interventii miraculoase a lui Dumnezeu. Căutau în istorie şi aduceau ca argument situatii asemănătoare, când, în ultima clipă, Dumnezeu Şi-a salvat poporul. Cu siguranţă că o va face şi acum, iar victoria va fi cu atât mai dulce.

Nici nu se gândeau că soarta Templului era legată de evenimentul pe­trecut cu aproape patruzeci de ani în urmă, când, într-o sală de judecată, în fata lui Pilat, mai-marii lor strigaseră: "Sângele Lui să cadă asupra capului nos­tru!" Iudeii respinseseră fiecare apel al lui Isus şi, în cele din urmă, au ales mai degrabă să aducă la tăcere glasul, decât să asculte chemarea caldă de a se întoarce la Dumnezeu. Deşi evidentele neplăcerii lui Dumnezeu pentru cruci­ficarea lui Isus fuseseră vizibile - perdeaua despărţitoare dintre Sfânta şi Sfânta Sfintelor care s-a rupt, ca simbol al desacralizării Locului Preasfânt - iudeii nu acceptau faptul că Dumnezeu Îşi întorsese fata de la ei.

"Inutile au fost eforturile lui Titus de a salva Templul. Cineva mai mare decât el declarase că nu va rămâne piatră pe piatră" (TV, p. 25). A fost un măcel înfiorător. Dorinta romanilor de a distruge acest simbol al răzvrătirii şi intolerantei era atât de nestăvilită, încât niciun ordin nu a mai fost ascultat şi Templul a fost distrus din temelii, iar locul a fost arat cu plugul.

Când le-a vorbit ucenicilor despre aceste lucruri (Matei 24), Isus a făcut o punte peste veacuri între căderea Ierusalimului şi revenirea Sa. Şi, chiar dacă astăzi, ca şi atunci, sunt oameni care resping evidentele, să nu uităm ca Cineva mai mare decât oricare dintre noi a spus ca Se va întoarce şi aşa va fi!

CONEXIUNE

În timpul revoltei evreilor împotriva romanilor din anii 132-135, Simon bar Khoba şi Rabi Akiva au vrut să reconstruiască Templul. Revolta a eşuat, iar Templul a rămas nezidit.

Lucian Floricel, pastor, secretarul Conferintei Muntenia

Biblia la rând: 2 Samuel 11-12

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu