marți, 23 aprilie 2013

Indurare si ajutor

"La vremea indurarrii Te voi asculta, si in ziua mantuirii Te voi ajuta." Isaia 49:8

În conceptia iudaicã, povestea lui Adam si a Evei explicã pãtrunderea rãului într-o lume pe care Creatorul însusi o apreciase drept “foarte bunã” (Gen. 1, 31). Dar, pentru iudaism, “cãderea” omului în pãcat îi impune acestuia sã se reabiliteze în fata lui Dumnezeu, spre deosebire de doctrina crestinã a “pãcatului originar”, care sustine cã desãvârsirea pierdutã a omului nu poate fi rãscumpãratã decât prin ivirea si jertfa de sine ale “celui de-al doilea Adam” (1 Cor. 15, 22). O traditie crestinã precizeazã, de asemenea, cã Adam ar fi înmormântat sub reprezentarea rãstignirii, aflatã în sfântul mormânt de la Ierusalim. Biserica Ortodoxã îi comemoreazã pe pãrintii omenirii în duminica dinaintea Crãciunului. [Iudaism]

Misna (Sanh. 10, 1) precizeazã care sunt ereziile care duc la pierderea vietii de apoi: a nega cã învierea mortilor face parte din învãtãturile Torei, a contesta originea divinã a Torei si a profesa credinte de apicoret (epikoros). Acesta din urmã, potrivit definitiei lui Maimonide (M.T., Tesuva 3, 8), refuzã sã creadã cã Dumnezeu comunicã cu oamenii prin intermediul profetiei, contestã profetia lui Moise sau nu crede cã Dumnezeu cunoaste întâmplãrile omenesti. Talmudul (Sanh. 99b) spune cã un epikoros este cel ce-i dispretuieste pe învãtatii stiintei rabinice ori îi dispretuieste pe altii în prezenta învãtatilor rabinici. În Sulhan aruh (I.D. 243, 6), se precizeazã cã a-i umili ori a-i dispretui pe eruditi este un mare pãcat. Cine-i batjocoreste pe învãtati nu va avea parte de viata de apoi. A-i denigra pe învãtati înseamnã a sfida autoritatea rabinicã si a sfida Halaha pe care autoritatea rabinicã este chematã sã o punã în practicã. [Iudaism]


"Pe mãsurã ce constiinta ti-a fost învioratã prin lucrarea Duhului Sfânt, începi sã întelegi ceva din rãutatea, puterea, vinovãtia si mizeria pãcatului; aceasta te determinã sã privesti la el cu scârbã. Simti atunci cã pãcatul este acela care te-a despãrtit de Dumnezeu si cã esti rob al puterii rãului. Cu cât te zbati mai mult ca sã scapi, cu atât mai mult îti dai seama de neputinta ta. Aceasta înseamnã cã motivele faptelor tale sunt necurate, inima este rea. Întelegi cã viata ti-a fost plinã de egoism si pãcat. Doresti însã din toatã inima sã fii iertat, sã fii curãtit, eliberat. Armonia cu Dumnezeu, asemãnarea cu El: ce pot face oare pentru a le obtine?

"Ceea ce îti trebuie însã este pacea: iertarea, pacea si iubirea cerului în suflet. Banii nu o pot cumpãra, mintea nu o poate procura, iar întelepciunea nu poate ajunge pânã la ea; prin propriile tale eforturi nu vei putea niciodatã nãdãjdui s-o obtii. Dar Dumnezeu ti-o oferã în dar, "fãrã bani si fãrã platã" (Isaia 55,1). Depinde numai de tine dacã vei dori sã întinzi doar mâna si s-o prinzi. Domnul spune: "De vor fi pãcatele voastre cum e cârmâzul se vor face albe ca zãpada; de vor fi rosii ca purpura, se vor face ca lâna" (Isaia 1,18). "Vã voi da o inimã nouã, si voi pune în voi un duh nou" (Ezechiel 36,26). 


"Ti-ai mãrturisit pãcatele si te-ai hotãrât sã le îndepãrtezi din inima ta. Te-ai hotãrât sã te predai cu totul lui Dumnezeu. Mergi acum la El si roagã-L sã te spele de pãcate si sã-ti dea o inimã nouã. Apoi crede cã El face acest lucru, pentru cã a fãgãduit. Aceasta este lectia pe care Domnul Hristos a dat-o când a fost pe pãmânt, si anume cã orice dar pe care Dumnezeu ni-l fãgãduieste trebuie sã credem cã îl vom primi cu adevãrat si cã este al nostru. Domnul Hristos a vindecat pe oameni de boli atunci când ei au avut credintã în puterea Lui. El i-a ajutat în lucrurile pe care ei le puteau vedea, le-a inspirat astfel încrederea în El cu privire la lucrurile pe care nu le puteau vedea: conducându-i sã creadã în puterea Sa de a ierta pãcatele. Acest lucru este foarte clar exprimat cu ocazia vindecãrii slãbãnogului: "Dar ca sã stiþi cã Fiul omului are putere pe pãmânt sã ierte pãcatele,: 'Scoalã-te', a zis El slãbãnogului, 'ridicã-ti patul si du-te acasã'" (Matei 9,6). De asemenea, apostolul Ioan, vorbind despre minunile Domnului, spune: "Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi sã credeti cã Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, si crezând sã aveti viatã în numele Lui" (Ioan 20,31).{SC 50}"

 Ai nevoie chiar acum de indurare si ajutor?
Cere prin credinta, si le vei avea chiar acum. Indurarea si ajutorul au o singura sursa: Isus Hristos.

Dorel Cornei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu