duminică, 14 aprilie 2013

Mai mult decât cuvinte


Cine zice: "Îl cunosc", şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu este in el. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită: prin aceasta ştim că suntem în El. (Ioan 2:4,5)

Un post de televiziune a organizat concursul Cea mai frumoasă declara­ţie de dragoste. Unii concurenţi au creat adevărate "formule magice", în care armonia cuvintelor şi ineditul semnificaţiilor conturau reale bijuterii literare. Premiate sau nu, toate acele declaraţii au rămas reci şi distante, ne­implicând niciuna dintre părţi. Era un simplu exerciţiu de creaţie, fiind lipsit de suportul complex de atitudini, conduite, manifestări.

În Biblie, am găsit modelul perfect al unei declaraţii de dragoste care a mişcat profund inimile a mii şi mii de oameni, a schimbat destine, a marcat vieţi: "Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume, eşti al Meu, (... ) De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta" (Isaia 43: 1,4). Forţa aces­tei declaraţii stă în modul în care se raportează cel care iubeşte la persoana iubită. Cuvintele au o susţinere practică, însoţite fiind de gesturi copleşitoare.

Există unii creştini care se declară urmaşi ai lui Hristos, pretind că sunt sfinţiţi, dar viaţa lor nu confirmă acest lucru. Ei nu sunt integraţi în procesul sfinţirii în urma unei simple declaraţii sau a unei afirmaţii formale.

Ellen White conturează cu precizie profilul credinciosului care urmăreş­te sfinţirea: "Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima vor dori să-I ofere cel mai bun serviciu al vieţii lor şi vor căuta continuu să aducă toate puterile fiinţei lor în armonie cu legile care vor dezvolta capacitatea lor de a face voia Sa." (TV, p. 24)

Aşadar, singura noastră şansa de a deveni sfinţi este apropierea de Hristos. Ziua de astăzi îţi oferă ocazia de a fi o mărturie despre sfinţenia ca­racterului divin, despre dragostea lui Dumnezeu, despre mântuirea oferită în dar. Ai curaj! Isus îţi este alături Urmează-L.

CONEXIUNE

A trăit în secolul al IV-lea d.Hr. Se numea Fabiola şi era o femeie uşoară. Creştinismul i-a schimbat viaţa complet şi a determinat-o să ducă o viaţă curată şi să se implice cu toată inima în activităţi de caritate.

Elena Petrescu, profesor la Institutul Teologic Adventist
Biblia la rând: 1 Împăraţi 9-10


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu