duminică, 21 aprilie 2013

Din vrăjitoare, predicatoare - duminică 21 apr. 2013Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul neamu­rilor la care te trimit ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea lui Satana la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi. (Faptele apostolilor 26: 17,18)

În iulie 2011, în timpul campaniei de evanghelizare Share Him (Vorbeşte despre El) din Lubumbashi, Republica Democratică Congo, o echipă re­prezentativă a Departamentului Misiunea Femeii i-a făcut o vizită unei doamne profesoare, pe nume Salima, pentru a o invita să participe la prezentări. Doamna profesoară a acceptat să vină, dar cu o altă intentie, aceea de a tulbura prezentările, fiindcă practica vrăjitoria.

Apropiindu-se de sala unde se ţinea evanghelizarea, femeia s-a gândit că primul lucru pe care trebuia să-l facă era să-l oprească pe predicator prin energia ei negativă, astfel încât prezentările să fie tulburate şi, în final, oprite. Totuşi, când a păşit în biserică, mesajul predicatorului i-a cucerit atentia. Pre­dica era despre marea luptă dintre Hristos şi Satana. Pastorul a demonstrat în mod convingător, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, că nu există în cer şi pe pământ niciun alt nume prin care să putem fi rnântuiţi decât Numele lui Isus, Cel care nu pierde nicio bătălie. El este mereu învingător. El l-a biruit pe Lucifer în lupta care a avut loc în cer, l-a biruit în pustie prin Cuvântul lui Dumnezeu şi L-a biruit pe Calvar. El va veni iarăşi plin de biruinţă şi slavă pentru a-i lua pe copiii Săi acasă. Diavolul va fi înfrânt complet în ziua aceea şi va arde împreu­nă cu oamenii răi.

În timpul predicii, Salima s-a apropiat de amvon, dar nu ca să-i facă rău predicatorului, ci pentru că era cucerită de puterea lui Isus şi dorea să-I predea Lui viata ei. A început să plângă şi a dezvăluit scopul pentru care intrase acolo, iar, în final, şi-a exprimat dorinţa de a primi botezul. A primit o carte Tragedia teacurilor care, spune ea, o apropie de Isus atunci când o citeşte.

După botez, s-a hotărât să predice Evanghelia. Anul acesta urmează să încheie cursurile universitare şi intenţionează să se implice în predicarea înt­reitei solii îngereşti în Lubumbashi. Le cerem tuturor prietenilor noştri care citesc această experienţă să se roage pentru această tânără care doreşte să-şi dedice viaţa predicării Cuvântului şi, totodată, să se roage pentru lucrarea lui Dumnezeu în Republica Democratică Congo.

Robert Muhune, preşedintele Uniunii de Misiuni din Congo de Est
Biblia la rând: 2 Împăraţi 2-3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu