marți, 16 aprilie 2013

Puterea care a zguduit lumea


Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi. (Matei 21:22)

Ucenicii Domnului Isus au dorit să afle cum pot avea şi ei putere să facă lucrări ca acelea pe care le făcea Mântuitorul. El i-a îndreptat spre:

 Dumnezeu, ca izvor al puterii, şi le-a promis că, dacă vor cere cu credinţă prin rugăciune, vor primi această putere. Ocaziile în care au experimentat puterea rugăciunii au apărut chiar de la începutul lucrării lor. "Doamne (... ), dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întin­de- Ţi mâna ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus" (Faptele 4:29,30). 

Răspunsul nu a întârziat să apară:

"După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunati; toţi s-au um­plut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală" (Fap­tele 4:31).

Reteta care combină studiul Cuvântului lui Dumnezeu cu rugăciunea făcută cu credinţă şi-a dovedit în toate veacurile efectul exploziv în ce priveş­te lucrarea. Apostolul Pavel scria că Evanghelia lui Hristos "este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede" (Romani 1: 16).

Când veacurile de întuneric spiritual au îngropat biserica în molozul tra­ditiilor omeneşti şi al practicilor păgâne, aceeaşi veche reţetă a adus schim­barea. Descoperind o Biblie legată cu un lanţ de zidul mănăstirii, Luther şi-a început acolo marile descoperiri din Cuvântul lui Dumnezeu. Şi pentru că "a te ruga bine - zicea el- înseamnă mai mult decât jumătate din studiu", înce­pea şi termina cu rugăciune. Iar rezultatele nu au întârziat să apară. "Din locul tainic al rugăciunii a venit puterea care a zguduit lumea în Marea Reforma Acolo, slujitorii lui Dumnezeu şi-au sprijinit picioarele pe stânca făgăduinţelor Sale." (TV, p. 171)

Doamne, ajută-ne să folosim această sursă de putere pentru a Te vesti pe Tine!

CONEXIUNE

Când Luther şi-a mărturisit zbuciumul sufletesc superintendentului călugărilor augustini, Johann van Staupitz, acesta l-a îndemnat să studieze Scripturile.

Florian Cîmu, pastor, Conferinta Oltenia
Biblia la rând: 1 Împăraţi 13-14

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu