luni, 22 aprilie 2013

Dumnezeu deţine controlul- nu vă îngrijoraţi!Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. (Filipeni 4:6)

Privind în urmă, pot constata cu bucurie că, în cele mai grele probleme şi situaţii, chiar dacă pare că umbrele întunecă ochii noştri şi ne împiedică. să vedem realitatea de dincolo de cortină sau simţământul nostru lăuntric, în puţina noastră credinţă, pare să ne sugereze că suntem singuri, chiar atunci suntem în mâinile bune ale lui Dumnezeu. El este preocupat nu doar de anumite situaţii grele din viaţa noastră, ci de fiecare amănunt, fie el şi cel mai neînsemnat, după părerea noastră. Să privim câteva texte ca dovadă:

"Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?" (Matei 6:25) "Nu vă îngrijoraţi dar zicând: «Ce vom mânca?» sau: «Ce vom bea?» sau: «Cu ce ne vom îmbrâca?» fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele." (Matei 6:31)
Dar ce se întâmplă când boala te loveşte, când mâinile parcă nu mai ascultă, când picioarele se încleştează şi nu mai poţi merge, când respiraţia pare a se opri pentru că nu mai ai aer, când vrăjmaşul se aruncă asupra ta, şoptindu-ţi cu îndrăzneală că Îl plictiseşti pe Dumnezeu cu rugăciunile tale, aducându-ţi teamă sau, mai rău, panică ... ? CHIAR ATUNCI, în acele clipe grele: ,,Adu cererile tale la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Nu te îngrijora de nimic! (Filipeni 4:6)

Am probleme de sănătate, dar am oservat că se accentuau când îmi do­ream să nu lipsesc de la Casa Domnului; chiar în clipele cele mai frumoase de Sabat, chiar atunci o slăbiciune nu mă lăsa să stau în picioare, pentru a mă descuraja să mă mai rog, să mai sper, să mai cer ajutor lui Dumnezeu. Iată un gând inspirat care m-a încurajat în aceste momente grele:

"Când ajungem în situaţii dificile, El Îşi descoperă puterea şi înţelepciu­nea, ca răspuns la rugăciunea făcută în umilinţă. Aveţi încredere în El ca Într-un Dumnezeu care răspunde la rugăciuni. El vi Se va desco­peri ca Unul care poate da ajutor în orice stare de urgenţă." (Divina vinde­care, p. 199)

Când suntem împovăraţi cu probleme, evenimente stresante, să ne în­dreptăm atenţia spre crucea Domnului Isus. Ea ne aminteşte de valoarea fiecărui suflet, de preţuirea Cerului. Nu vă îngrijoraţi! Dumnezeu deţine controlul deplin!

Aneta Luchian, Poieneşti, Moldova

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu