vineri, 12 aprilie 2013

Femeia, un ajutor potrivitDomnul Dumnezeu a zis: "Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. " (Geneza 2: 18)

Când şirul primelor şase zile din istoria Pământului se desăvârşea într-o viziune măreaţă, când stele dimineţii izbucneau în cântece de bucurie, când privirea celui dintâi Adam se ridica fermecată în faţa orizontului feeric, când noua planetă Pământ venea să împodobeasă desăvârşit salba necu­prinsă a Universului, Dumnezeu a zis: "Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el." (Geneza 2:18)

V-aţi gândit vreodată cum ar arăta pământul şi istoria lui fără Eva? La Marea Roşie, când bărbaţii tac, pierduţi în faţa minunii, femeia cân­tă. Era Maria, cu celelalte femei.

Când bărbăţia lui Barac dă înapoi, salvarea e o femeie căreia îi spune
:
"Dacă nu vii tu cu mine, nu mă voi duce." Şi Debora îi deschide calea.

Când în cortul lui Heber Chenitul lipseşte bărbatul, mâini firave sunt gata să execute sentinţa lui Sisera. Era femeia Iael

Şi care bărbat şi-a lăsat neamul, rudenia, dumnezeii şi ţara ca să accepte să meargă, după inima zdrobită a unei soacre, ca Rut Moabita?

Când nebunia bărbatului aduce sabia mâniei asupra întregii case, feme­ia Abigail transformă răzbunarea în binecuvântare.

Şi când bărbatul Mardoheu stă afară lângă porţi, cine alta decât femeia !

Estera izbuteşte să intre în inima treburilor împărăţiei, ca să aducă izbăvi­rea sutelor de mii de osândiţi?

Cine ştie să slujească mai bine Fiului lui Dumnezeu decât Maria şi Marta? Cine iese în întâmpinarea apostolilor ca Lidia, cine slujeşte ca Tabita sau susţine braţele unui soţ misionar, cum făcea Priscila? Nume şi nume ale Evei reeditează şi confirmă în faţete noi cele dintâi cuvinte ale lui Dumne­zeu: "Un ajutor potrivit pentru eL"

"Minunată este lucrarea soţiilor, a mamelor şi a lucrătoarelor mai tinere.

Dacă vor, ele pot exercita o influenţă spre bine asupra tuturor celor din jur. Prin îmbrăcăminte modestă şi comportament prudent, ele pot aduce măr­turie pentru adevăr în simplitatea lui ... O femeie cu adevărat convertită va exercita o influenţă transformatoare puternică pentru bine. Alături de soţul ei, poate ajuta în lucrare şi poate deveni mijlocul de încurajare şi binecuvân­tare pentru el. Când voinţa este supusă Spiritului lui Dumnezeu, nu există limită pentru binele ce poate fi îndeplinit." (Lucrarea de binefacere, p. 137)

El vrea să-I slujim, El doreşte inima noastră, tot. El ne poartă poverile şi creează în noi dorul de a împlini voia Sa. Dumnezeu ne-a făcut  femei. Mă bucur pentru aceasta; sunt fericită.

Cristina Buză, Poieneşti, Moldova

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu