vineri, 12 aprilie 2013

Călăuză cereascăCând va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă căLăuzească in tot adevărul. (Ioan 16:13)

Apropierea sinceră de Cuvântul lui Dumnezeu a adus întotdeauna reve­laţia planului Său privind recuperarea omului păcătos, mântuirea lui şi refacerea legăturii cu Cerul. Căutătorului neobosit îi este făgăduit un ajutor preţios, Duhul Sfânt, care îi va fi călăuză în aflarea adevărului.

Cu ani în urmă, o femeie simplă, neştiutoare de carte a auzit de dragos­tea lui Dumnezeu, de jertfa salvatoare a lui Isus Hristos. Apoi, în satul în care s-a stabilit s-a dus la o biserică pentru a afla mai multe. Curioasă şi nerăbdătoa­re, Domnica sorbea cuvintele vorbitorilor, mai ales că aflase lucruri noi legate de Duhul Sfânt. Dar experienta din această biserică nu i-a liniştit căutarea. S-a întâlnit din nou cu omul care-i vorbise prima dată.

 Acesta a îndrumat-o către Biserica Adventistă. Cea mai apropiată era la aproximativ zece kilometri. A venit cu nora ei, apoi l-a adus şi pe soţul ei. S-au botezat şi au început o mare lucrare în satul lor. Se rugau ca Duhul Sfânt să lumineze şi alte suflete. Îşi do­reau cu ardoare o biserică în acel loc. Şi Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Duhul Sfânt a călăuzit şi alte persoane, astfel încât aici s-a organizat o biserică. Primăria a oferit un teren, iar în septembrie 2010 s-a finalizat şi constructia unei frumoase biserici.

În timpul Reformei din Elvetia, un om educat s-a dedicat studiului şi predicării Cuvântului lui Dumnezeu, urmând o metodă sigură. "A căutat să se folosească de orice mijloc pentru a înţelege în mod deplin şi corect sensul ei (al Scripturii) şi a invocat ajutorul Duhului Sfânt care, spunea el, le va des­coperi înţelesul Bibliei tuturor celor ce-l caută cu sinceritate şi cu rugăciune." (TV, p. 141)

Procedează la fel! Cercetează Scriptura şi roagă-te pentru ajutor în înţe­legerea ei. Revelaţia învăţăturilor ei nu va întârzia.

CONEXIUNE

Ultimul text scris de Martin Luther, cu o zi înainte de a muri, a fost găsit pe o bucăţică de hârtie, la căpătâiul său. Erau câteva cuvin­te de apreciere a 8ibliei şi un îndemn pentru studierea acesteia într-un spirit smerit.

Elena Petrescu, profesor la Institutul Teologic Adventist

Biblia la rând: 1 Împăraţi 5-6

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu