vineri, 19 aprilie 2013

Mijloace demne de scopDoamne, cine va locui În cortul Tău? r ... Cel ce umblă în neprihă­nire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă. (Psalmii 15:1,2)

Organizaţiile ateiste citează adeseori faimoasa zicere a lui John Adams (1735-1826): "Aceasta ar fi cea mai bună dintre lumile posibile dacă nu ar fi nicio religie în ea", făcându-l să apară ca un gânditor liber de "pre­judecăţi religioase". Însă afirrnaţia este luată dintr-o scrisoare către Thomas Jeferson, din 19 aprilie 1817, În care Adams vorbeşte despre nişte cărţi de polemică pe teme religioase, care i-au amintit de pastorul din copilărie, Samuel Bryant, şi de profesorul de latină, Joseph Cleverly, care obişnuiau să polemizeze la nesfârşit pe teme de religie.

De fapt, Adams scrie: "De douăzeci de ori, în timp ce citeam cărţile de polemică, am fost pe punctul de a izbucni: «Lumea asta ar fi cea mai bună dintre lumile posibile dacă nu ar fi nicio religie în ea!!!» Dar, printr-o astfel de afirmaţie aş fi fost la fel de fanatic precum Bryant sau Cleverly. Fără religie, lumea asta ar fi ceva ce nu ar trebui să fie menţionat în public, adică iadul." Adams a făcut afirmaţia respectivă, însă doar pentru a susţine opusul ei.

Oamenii apelează foarte uşor la distorsionare pentru a-şi promova int­eresele. Însă Dumnezeu nu face aşa pentru a-i convinge pe oameni. Ellen White scrie că, "În modul Său de a trata păcatul, Dumnezeu putea să folosească ­numai dreptatea şi adevărul. Satana, în schimb, putea să folosească ceea ce Dumnezeu nu putea -linguşirea şi înşelăciunea". (TV, p. 419) 

Dumnezeu lucrează doar cu instrumentele adevărului. De aceea oa­menii credincioşi ar trebui să nu îşi scuze derapajele morale prin frumuseţea scopurilor lor.

CONEXIUNE

Despre G. Washington se spune că ar fi zis: "Este imposibil să guver­nezi corect lumea fără Dumnezeu şi fără Biblie." Botezat în Biserica Anglicană, el obişnuia să meargă regulat la biserică şi era convins că la temelia moralităţii se află religia. Însă a menţionat foarte rar Biblia în scrisorile sale şi în discursurile publice şi nu există niciun document care să ateste că el ar fi spus vreodată în public sau chiar în particular, aceste cuvinte.

Alina Kartman, redactor. Editura Viaţă şi Sănătate

Biblia la rând: 1 Împăraţi 20-21

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu