luni, 4 martie 2013

Arta prezentării adevărului biblic


Caută să te intăţişezi inaintea lui Dumnezeu ca un om incercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. (2 Timotei 2:15)

Titu Maiorescu, doctor în filosofie şi critic literar, spunea că unii oameni vorbesc pentru că au ceva de spus, altii vorbesc incântaţi de sonoritatea propriilor cuvinte, îngâmfaţi de "eruditia" lor, dar cea mai jalnică postură este cea a "limbuţilor", care se amestecă în vorbă oriunde şi oricum, fiindcă au "mâncărime la limbă".

În domeniul religios, lucrurile stau la fel. Au existat întotdeauna soli ai Cerului care au adus lumină în întuneric, dar şi impostori care, sub cuvinte linguşitoare, au mascat învăţături şi obiceiuri dăunătoare, intenţii diabolice. 

Trăim vremuri grele, bântuite de crize economice, sociale, politice, religioase. Părnântul îşi trăieşte apocalipsa, iar oamenii sunt asaltaţi de învăţători şi învă­ţături îmbrăcate în cele mai ademenitoare cuvinte. Cum poti deveni credibil printre atâtea voci, tot mai răsunătoare şi mai zgomotoase?

O cale sigură este aceea de a învăţa arta prezentării adevărului biblic de la cei care au avut succes în acest domeniu. Oecolampadius l-a reprezentat pe Zwingli la Baden în confruntarea cu dr. Eck, apărătorul Romei. El era foarte evlavios, modest, umil, amabil şi curtenitor, dar abil şi de neclintit în susţinerea Bibliei ca singur standard de judecată. Îmbătat de triumful anticipat, dr. Eck a venit îmbrăcat în haine strălucitoare, arogant, stimulat de speranţa aurului cu care avea să fie răsplătit. "Contrastul dintre cei doi adversari n-a rămas fără efect. 

Raţionamentul calm şi clar al reformatorului, prezentat atât de blând şi modest, a atras minţile care s-au întors cu dezgust de la pretenţiile lăudăroase şi zgomotoase ale lui Eck." (Tv, p. 149)

Dragostea pentru adevăr şi iubirea de oameni să fie remarcate în măr­turia noastră azi şi întotdeauna. Şi să nu uităm! Adevărul va fi primit când noi înşine vom fi o pildă pentru credincioşi: "în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie" (1 Timotei 4:12).

CONEXIUNE Charles Spurgeon, unul dintre predicatorii renumiţi ai secolului al XIX-lea, a declarat: "Ţelul vieţii mele este să predic Evanghelia şi să-i învăţ şi pe alţii să facă acest lucru."

Elena Petrescu, profesor la Institutul Teologic Adventist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu