sâmbătă, 30 martie 2013

Putere in slabiciuni


"Da-i Lui slabiciunile tale si vei gasi putere in maretia Sa." Jack Hayford

La un arhitect, foarte priceput si celebru, veneau oamenii prefacandu-se ca vor un plan de casa, dar, in realitate, ei veneau sa-i arate planul pe care ei si-l facusera deja si aveau nevoie doar de semnatura lui pe planul lor.

De multe ori cautam pe Marele arhitect al universului nu pentru planul Lui, ci pentru aprobarea Lui pentru planul nostru. Si intotdeauna planul lui este infinit mai bun decat al nostru.

"Solul ceresc le linistise temerile. Le spusese cum sã-L gãseascã pe Isus. Cu delicatã consideratie fatã de slãbiciunea lor omeneascã, le dãduse timp sã se deprindã cu strãlucirea divinã. Apoi bucuria si slava nu mai puteau sã fie ascunse. Toatã câmpia a fost luminatã de puternica strãlucire a ostirilor lui Dumnezeu. Pãmântul era tãcut si cerul plecat sã asculte imnul:

"Slavã lui Dumnezeu în locurile preaînalte
Si pace pe pãmânt între oamenii plãcuti Lui".

"O, dacã familia omeneascã ar putea recunoase astãzi imnul acesta! Declaratia fãcutã atunci, imnul cântat atunci vor creste pânã la încheierea vremii si vor rãsuna pânã la marginile pãmântului. Când Soarele Neprihãnirii va rãsãri cu vindecarea sub aripile Sale, cântecul acesta va fi repetat de glasul unei mari multimi, ca vuietul unor ape multe, zicând: "Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început sã împãrãteascã" (Apoc. 19,6).

"Dupã ce îngerii au dispãrut, lumina s-a stins si umbrele noptii au cãzut din nou pe dealurile Betleemului. Dar în mintea pãstorilor a rãmas cel mai strãlucitor tablou vãzut vreodatã de ochi omenesti. "Dupã ce au plecat îngerii de la ei, ca sã se întoarcã în cer, pãstorii au zis unii cãtre altii: 'Haidem sã mergem pânã la Betleem si sã vedem ce ni s-a spus si ce ne-a fãcut cunoscut Domnul'. S-au dus în grabã si au gãsit pe Maria, pe Iosif si pe pruncul culcat în iesle." [DA 48]

Biblia spune: "Recunoaste-L in toate caile tale si El iti va netezi cararile!" Proverbe 3:6

Dorel Cornei


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu