joi, 28 martie 2013

Lucrarea copiilor


Şi Isus le-a zis: "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei. " (Matei 19: 14)

Lumina revenirii a strălucit şi în Elvetia. La Geneva, acolo unde Farel şi Cal­vin răspândiseră adevărul Reformei, Gaussen predica solia revenirii lui Isus. Ca student, se izbise de spiritul raţionalisrnului care invadase toată Euro­pa, dar, cercetând profeţiile, era tot mai convins că venirea Domnului era aproape. Impresionat de solemnitatea şi de importanta acestui mare adevăr, dorea să-l spună tuturor, dar credinţa generală că profeţiile lui Daniel sunt grele şi nu pot fi înţelese era o piedică serioasă în calea lui. În cele din urmă, a hotărât să facă la fel ca Farel- să înceapă cu cei mici, prin care nădăjduia să ajungă la părinţi.

"Doresc să se înţeleagă" , spunea el, vorbind despre scopul urmărit prin această acţiune, "că nu din cauza lipsei de importanţă a profeţiei, ci, din con­tră datorită valorii ei mari am dorit s-o prezint în această formă simplă şi m-am adresat copiilor. Doream să fiu ascultat şi mă temeam că, dacă m-aş fi adresat mai întâi celor maturi, nu m-ar fi ascultat... De aceea m-am hotărât să merg la cei mici. Strâng un grup de copii, iar, dacă acel grup se măreşte, dacă observ că ascultă, că le place şi sunt interesaţi, dacă văd că înnţeleg şi vor să explice subi­ectul respectiv, sunt sigur că în curând voi avea o a doua grupă şi, la rândul lor, adulţii îşi vor da seama şi ei că merită să-şi folosească timpul pentru studiu. Când ajung în acest punct, cauza este câştigată." (L. Gaussen, Daniel the Pro­iet, voI. 2, Preface)

"Efortul a fost încununat de succes. În timp ce li se adresa copiilor, au venit să asculte şi oameni mari. Balcoanele bisericii sale erau pline de as­cultători atenţi. Printre ei se numărau persoane de rang înalt, învăţaţi, străini, turişti care vizitau Geneva. Astfel, mesajul a fost dus şi în alte părţi." (TV, 300)

Dumnezeu Şi-ar dori să fie slujit de adulţii care înţeleg pe deplin şi au putere să lucreze, dar, în lipsa acestora, El va lucra prin cei mai umili şi mai sinceri: copiii.

CONEXIUNE
În anul 2011, la Festivalul Copiilor Predicatori, eveniment organizat de Departamentul TIneret al Conferintei Muntenia, au participat 112 copii.

Daniel Chirileanu, pastor, directorul Departamentului Tineret, Uniunea Română

Biblia la rând: 1 Samuel 17-19

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu