luni, 11 martie 2013

Un ideal măreţ


Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile ... Şi învătaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. (Matei 28:19,20)

Zorile Reformei în Franta "au început să se ivească înainte să se fi auzit de numele lui Luther ca reformator" (Tv, p. 173). În dorinţa de a scrie o istorie a sfinţilor şi a martirilor, Jacques Lefevre d'Etaples, profesor la Uni­versitatea din Paris, a descoperit adevărul Scripturii. Cucerit de frumuseţea Cuvântului lui Dumnezeu, a abandonat acest proiect şi s-a dedicat studierii Bibliei. A început să-şi răspândească ideile printre profesorii şi studenţii de la Universitate; a tradus Noul Testament în limba poporului şi, cu concursul unui fost student al său, Guillaume Farel, şi al episcopului Guillaume Bricon­net, l-au răspândit în toată dioceza de Meaux, unde s-a văzut puterea refor­matoare şi inălţătoare a harului divin.

Adevărul a pătruns în toate clasele sociale, chiar şi în palatul regelui.

Margareta de d'Angouleme (viitoarea regină a Navarrei), sora regelui Francisc 1, a primit credinţa reformată şi a facilitat predicarea Evangheliei în bisericile Parisului. Cu toată împotrivirea autorităţilor catolice, ea ştia că "regele (... ) nu trecuse deplin de partea Romei, împotriva Reformei" şi "nutrea încă speranţa că protestantismul va triumfa în Franţa". (Idem, p. 181)

La rândul lor, "reformatorii aşteptau cu speranţe mari timpul când Fran­ţa avea să fie câştigată la Evanghelie" (Idem, p. 192). Jean Calvin, după ce a fugit să scape de arderea pe rug, s-a întors din nou la Paris, deoarece "avea pe inimă evanghelizarea Franţei" iIdem, p. 182). El "nu putea să renunţe la spe­ranta că Franţa, ca naţiune, va primi Reforma". (Idem, p. 183)

Astfel, constatăm că reformatorii din secolul al XVI-lea au avut un ideal măreţ: visau ca naţiuni întregi să primească adevărul Reformei. De ce nu am avea şi astăzi idealuri la fel de înalte?

Ce limite te împiedică să mergi mai departe cu predicarea Evangheliei?

CONEXIUNE
În anul 1523, Jacques Lefevre d'Etaples a publicat prima traducere a Noului Testament în limba franceză, versiune care a stat la baza tuturor traducerilor ulterioare în franceză.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu