joi, 21 martie 2013

Promisiunea care umple de curaj


Domnul are milă de Sion şi mângâie toate dărămăturile lui. El va face pustia lui ca un rai şi pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria şi veselia vor fi in mijlocul lui, mulţumiri şi cântări de laudă. (Isaia 51 :3)

Ce putea fi în mintea ucenicilor, care abia îşi reveniseră din şocul învierii, pentru ca la scurt timp să-şi vadă Salvatorul ridicându-Se la cer? Le mai era frică de ceva? Prietenul lor învinsese moartea! Puteau să se mai teamă de cineva? Fiul Dumnezeului universului le spălase picioarele şi le împărţise pâine cu doar câteva săptămâni în urmă!

Cu ochii aţintiţi spre Hristos, care, pe măsură ce Se îndepărta, Se vedea din ce în ce mai puţin, ucenicii nici nu bănuiau că, peste ani, minţile lor vor avea nenumărate motive să se întoarcă pline de dor în locul în care L-au vă­zut ultima dată pe Domnul. Înaintea ucenicilor se deschidea un viitor în care singurele certitudini erau misiunea lor şi dragostea Mântuitorului, "cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii".

Ucenicii ştiau că, oricât de necunoscut, poate de înfricoşător, avea să le fie viitorul, un lucru era cert: Domnul nu îi lăsase degeaba pe pământ - aveau de lucru. Iar El le oferise tot "echipamentul" de care aveau nevoie - îi iubea! Ba mai mult, orice avea să vină, oricât de rău, era nimic pe lângă bucuria pe care aveau să o împărtăşească la reîntâlnirea cu Domnul.

Promisiunea pe care Mântuitorul le-a făcut-o când S-a despărţit de ei pe Muntele Măslinilor, şi anume că va veni din nou, a luminat viitorul ucenici­lor şi le-a umplut inimile de o bucurie şi o speranţă pe care întristarea n-a putut să le stingă, nici încercările să le întunece"(TV, p. 248). Aceeaşi promisiune le-a răsunat în urechi mai tare decât strigătele celor care i-au dat la moarte, pentru că şi-au respectat angajamentul de apostoli.

CONEXIUNE
Biblia spune că Iacov, fratele lui Ioan, a murit de sabie (Faptele 12:2). Conform tradiţiei, Andrei, Filip, Bartolomeu şi Petru au mu­rit crucificaţi. Iacov, fiul lui Alfeu, a fost ucis cu pietre. Toma a fost străpuns cu o suliţă. Matei, Tadeu, Simon Zelotul şi Ioan au murit de bătrâneţe, după ce şi-au consacrat viaţa răspândirii Evangheliei.

Alina Kartman, redactor Editura Viaţă şi Sănătate

Biblia la rând: Judecători 20-21


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu