sâmbătă, 30 martie 2013

O viată consacrată lui Dumnezeu"Vino!" i-a zis Isus ... (Matei 14:29 p.p.)

Aveam doar 14 ani când am răspuns invitaţiei lui Isus. În neuitata zi de 17 august 1957, ferm hotărâtă să închei legământ cu Dumnezeu, am intrat în apa limpede şi rece a râului Moldoviţa din frumoasa Bucovină.
Alături de încă 16 persoane de vârste diferite (eu fiind cea mai tânără), în acea după-amiază însorită de vară, mi-am predat întreaga mea viaţă Celui ce m-a chemat la El.

De atunci s-au scurs peste 60 de veri ...
Reflectând asupra lungului drum rămas în urmă, îmi pun întrebarea:
"Oare nu a ştiut Isus că Petru se va scufunda, cu toate că era lângă El?" Da, istoria lui Petru, cu toate momentele întunecate ale vieţii lui, Îi erau foarte bine cunoscute Mântuitorului.
Şi viaţa mea a stat înaintea Lui ca o carte deschisă. Când am răspuns invitaţiei pe care mi-a făcut-o, Domnul ştia de câte ori Îl voi întrista, de câte ori Îl voi dezamăgi şi ... totuşi m-a chemat ...

El ştia, de asemenea, câte greutăţi, poveri, oftări şi suferinţe voi avea de îndurat. El ştia precis că voi sta în faţa multor morminte deschise şi voi plânge cu amar pe cei pe care mi-i va înghiţi pământul rece.

Mai ştia atunci că încă nu va veni să-Şi ia comoara Sa de pe pământ în următoarele şase decenii, aşa cum credeam eu, copilă de 14 ani, când am eoborât în apa botezului. Şi acum ştie precis cât va fi nevoie să mai peregrinez pe acest pământ ... 

"Vino la Mine!" răsună şi azi chemarea duioasă adresată tuturor.

Draga mea! Chiar dacă astăzi nu-L mai vezi, din cauza lacrimilor ce-ţi scaldă obrajii, chiar dacă eşti descurajată şi obosită de drumul lung şi prăfuit rămas în urmă, vino totuşi la El!

Coboară din barcă şi îndreaptă-ţi paşii pe valurile înspumate spre Isus. Fii sigură că, dacă talazurile din jur te înspăimântă şi tu începi să te scufunzi ca Petru, Mântuitorul este foarte aproape de tine şi-ţi întinde mâna ca să te scoată din apa înfuriată ce ameninţă să te înghită ... 
"Lângă Isus, am găsit pacea sfântă, El mi-este singurul ocrotitor.

Chiar de mi-a fost inima tristă şi-nfrântă, El îmi va fi pentru veci Mântuitor!

Elfriede Starck-Chiriac, Darmstadt, Germania

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu