luni, 25 martie 2013

Profesionişti ai speranţei -


Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. (Romani 5:5)

Ne-am aşteptat ca misionarii valdenzi să-şi exprime ura şi mânia împotriva celor care îi sortiseră morţii, dar lucrurile nu stăteau aşa. Unii dintre eroii lor erau gata să-i ierte pe inchizitori, chiar în timp ce aceştia îşi aduceau la îndeplinire lucrarea. Oricât ar părea de neverosimil, valdenzii erau adevăraţi profesionişti ai sperantei. "Cea mai mare bucurie a lui (a misionarului valdenz) era să le dea speranţă sufletelor sincere, lovite de păcat." (Tv, p. 65)

Caracterul mărturisirii valdenzilor ne arată în mod convingător ce experientă religioasă aveau. Speranta pe care le-o transmiteau altora cu atâta ardoare le umplea inima şi aceasta era rodul lucrării Duhului Sfânt. Ei erau conduşi în mod evident de Dumnezeu. Dragostea divină le călăuzea paşii către inimile oamenilor, iar speranta mântuirii le caracteriza mărturisirea. Viata lor era purtătoare de lumină în întunericul lumii.

Secretul sperantei valdenze se află în ataşamentul lor faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este izvorul nesecat de unde se revarsă binecuvântările cerului. Acolo poţi găsi abundentă de încredere şi bucurie divină care să-ţi înnobileze sufletul, pe care să le oferi şi altora, fără încetare şi fără restricţii.

Lumina care va străluci în ochii celor ce vor primi cuvintele tale de har va fi o încurajare permanentă să mergi mai departe încrezător, în ciuda încercărilor care te asaltează. Zâmbetul lor de bucurie te va încuraja să-i faci şi pe alţii fericiţi. Speranta poate fi profesiunea ta de credinţă.

CONEXIUNE. La 25 martie 1558, a fost executat Gofredo Varaglia, considerat unul dintre cei mai mari bărbaţi ai reformei din Piemont. Fusese mai înainte căpitan în armata ducelui de Savoia şi participase la războiul împotriva valdenzilor.

Ion Buciuman, pastor, Conferinta Muntenia

Biblia la rând: 1 Samuel 7-10

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu