vineri, 29 martie 2013

Dar dacă e adevărat?Arată-mi, Doamne, căile Tale…, Tu eşti totdeauna nădejdea mea! (Psalmii 25:4,5)

În anul 1821, la trei ani după ce Miller a reuşit să înţeleagă profeţiile care indicau timpul judecăţii, dr. Joseph Wolff, «misionarul lumii», a început să predice apropiata revenire a Domnului. Wolff s-a născut în Germania, din părinţi evrei, tatăl lui fiind rabin. Când era foarte tânăr, s-a convins de adevărul religiei creştine.

 Având o minte activă, cercetătoare, ascultase atent conversaţiile care se purtau în casa tatălui său, unde evrei credincioşi se adunau zilnic pentru a vorbi despre speranţele şi aşteptările poporului lor, despre slava lui Mesia care avea să vină şi despre restaurarea Israelului.

 Într-o zi, auzind menţionându-se numele lui Isus din Nazaret, băiatul a întrebat cine era. «Un evreu foarte talentat», a venit răspunsul, «dar, pentru că a pretins a fi Mesia, tribunalul iudaic L-a condamnat la moarte.» «De ce», a replicat băiatul, „este Ierusalimul distrus şi de ce suntem noi în robie?» «Vai, vai», i-a răspuns tatăl, „pentru că iudeii i-au ucis pe profeţi». Deodată, copilului i-a trecut prin minte gândul: «Poate că şi Iisus a fost un profet, iar iudeii L-au omorât, deşi a fost nevinovat.» (Travels and Adventures of the Rev. Joseph Wolff, vol. 1, p. 6)

 Atât de puternic a fost acest sentiment, încât, deşi îi era interzis să intre într-o biserică creştină, asculta deseori predica de afară.” (TV, p. 293, 294) A nu şti anumite lucruri este normal. A nu înţelege toate lucrurile este la fel de normal. Ceea ce nu mai este tocmai firesc este să rămâi ignorant, nepăsător, în mod intenţionat, chiar şi după ce ai înţeles şi ai aflat mai mult. Dacă oamenii vor da socoteală pentru ceva, atunci motivul va fi că au neglijat lumina primită. Vom răspunde pentru că am descoperit drumul, iar noi am ales să rătăcim departe de el. 

Aflarea adevărului este implicit şi o obligaţie.

CONEXIUNE: Istoricul şi filosoful Will Durant, autorul lucrării în 11 volume, Istoria civilizaţiei, a scris: „Educaţia este o descoperire progresivă a propriei ignoranţe.”


Biblia la rând: 1 Samuel 20-23

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu