vineri, 22 martie 2013

Duceti-vă! Voi!Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. (Marcu 16:15)

Comandantul armatei se află în faţa audienţei aşezate în careu în piaţa centrală: "Recruti, drepţi! Reaşeza-rea! Bogaţii au prioritate. Femeile să își ia copiii şi să se repoziţioneze în spatele bărbaţilor! Demaraţi operaţiunea de evanghelizare!" Câţiva mascaţi în costume negre trec printre rânduri şi îi injectează întâi pe bărbaţi, apoi pe femei, apoi pe copii. Pe măsură ce substanţa îşi face efectul, oamenii cad rând pe rând în genunchi şi se roagă.

Dacă povestea aceasta ar fi scenariul unui film SF, ar fi vorba, cu siguranţă, de un film SF de duzină. Totuşi ea reflectă o perspectivă răspândită şi greşită asupra evanghelizării. În viziunea unor creştini, oamenii fără credinţă sunt o masă amorfă de nepocăiţi care nu au nicio valoare dacă nu gândesc asemenea lor. Ei trebuie evanghelizaţi de pe o poziţie superioară, în care interacțiunea şi conectarea emoţională trebuie să fie unidirecționale. Dacă recruţii nu reacţionează la prima expunere la doctrinele bisericii, li se va aplica tratamentul pe bază de insistenţă sâcâitoare sau, în cazurile "fără speranţă", vor fi ignorati.

Cât de departe este imaginea aceasta de voinţa lui Dumnezeu, exprimată În Biblie! "Iubiti-vă unii pe alţii cum v-am iubit Eu" nu lasă niciun loc evanghelizării detaşate. Din contră, conturează acel gen de misiune care se suprapune cu însăşi viaţa creştinului misionar. El evanghelizează mai ales prin stilul lui de viaţă. Relaţiile cu cei din jur - străini sau prieteni - sunt cel mai elocvent discurs al său. Domnul are încredere într-o astfel de evanghelizare pentru că ştie că raportarea de la egal la egal şi evanghelia trăită (nu cea vorbită) sunt garanţia unei schimbări durabile a inimii.

"Misiunea predicării Evangheliei nu le-a fost încredinţată îngerilor, ci oamenilor, Îngerii sfinţi au fost făcuţi responsabili de îndrumarea acestei lucrări de marile acţiuni în vederea salvării oamenilor. Însă proclamarea efectivă a Evangheliei este adusă la îndeplinire de slujitorii lui Hristos de pe pământ."T V, p. 256)

CONEXIUNE Pastorul Mark Finley a fost cel care, în 1995, a condus cel mai mare eveniment evanghelistic din istoria adventismului de până atunci NET '95.

Biblia la rând: Ruth

Alina Kartman, redactor Editura Viaţă şi Sănătate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu