miercuri, 20 martie 2013

Martori şi martiri


Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. (Evrei 12:1)

Pasajul din Evrei 12:1 vine ca o concluzie după numeroasele exemple de credinţă din capitolul anterior. De altfel, oriunde deschidem istoria sacră, găsim "martori" care să susţină că atât credinţa, cât şi credincioşia biruiesc orice piedici. În Cuvântul lui Dumnezeu avem asigurarea că, oricare ar fi ea, încercarea va fi "potrivită cu puterea omenească" (1 Corinteni 10: 13), dar cu atât mai mult suntem întăriţi atunci când biruinţele altora de pe calea credin­ţei vin ca o încurajare.

Mulţi creştini au găsit un exemplu de tărie şi credincioşie, o încurajare în vreme de încercare privind la "norul de martori". Printre aceştia se numără şi Luther, care a avut o atitudine plină de curaj şi statornicie. "Influenţa acestui singur bărbat care a îndrăznit să gândească şi să acţioneze personal în proble­me religioase avea să-şi lase amprenta asupra bisericii şi a lumii nu numai din timpul său, ci din toate generaţiile următoare. Fermitatea şi credincioşia lui trebuiau să-i întărească pe toţi cei care, în timpul sfârşitului, vor trece printr-o experienţă similară." (TV, p. 136)

Pe de altă parte, noi înşine va trebui să nu uităm că, la rândul nostru, prin fiecare ispită biruită putem fi o încurajare pentru alţii. "Croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchiopătează să nu se abată din cale." (Evrei 12:13)

Tu, ca să fii cu-adevărat o stea, Va trebui să mergi pe calea ta,

Să luminezi prin noapte tot mereu,

Fiind reper în întunericul cel greu. (versurile autorului)

CONEXIUNE

Pe 20 martie 1563 era publicată Cartea martirilor, de John Foxe (1517 -1587), o lucrare monumentală care, în 
1 800 de pagini, scoate în evidenţă credincioşia celor chinuiţi, rnutilaţi şi omorăţi de dragul lui Hristos, începând cu martirii din primul secol până la cei con­temporani cu el, purtătorii de stindard ai Reformei.

Marius Necula, pastor, Conferinţa Muntenia

Biblia la rând: Judecători 17-19

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu