marți, 5 martie 2013

Devotional pentru femei: Cuiva îi pasă


Ce este omul ca să-ţi pese atât de mult de el, ca să iei seama la el, să-l cercetezi în toate dimineţile şi să-l încerci în toate clipele? (Iov 7:17,18)

Încă de la naştere suntem confruntaţi cu durerea. Prima noastră respi­raţie care face să vibreze corzile vocale este de fapt un ţipăt, un strigăt, un plânset. Şi dacă nu reuşeşti să articulezi nimic, atunci trebuie să fii stimulat cu o pălmuţă pentru că acest strigăt este vital.

Creştem în viaţă, unii fericiţi, alţii nefericiti; unii educaţi într-un mediu favorabil, alţii abandonaţi de cei dragi; dar toţi cunoaştem însemnătatea cuvântului suferinţă. Unii o experimentează mai frecvent şi mai intens, alţii mai puţin. Unii au o toleranţă scăzută la durere, astfel încât toţi trebuie să le ştie durerea, alţii trăiesc în durere neştiuţi de cei de lângă ei.

Trăiesc alături de oameni îndureraţi: oameni cu dureri fizice, oameni neputincioşi, oameni cu diverse carenţe afective, oameni cu deteriorări cog­nitive. Într-o zi, o persoană blajină, radiind o inteligenţă şi o judecată supe­rioare, mă privea intens cu ochii limpezi, albaştri, în timp ce faţa ei neliniş­tită mă întreba despre rezultatele analizelor. Era îngrijorată pentru tatăl dumneaei. Ca să caut resurse în sufletul dumneaei am întrebat-o dacă mai are fraţi sau surori, dar era singură la părinţi şi ea, şi soţul. Am rămas ală­turi de dumneaei şi atunci mi-a spus povestea tristă cu unica fiică pe care o are şi care este neputincioasă într-un căruţ de la vârsta de 18 ani, când a fost lovită brutal de o maladie cruntă.

A trebuit să apelez la resursele credinţei, să-i povestesc de Cel care ştie ce este suferinţa, durerea şi care ne iubeşte şi este alături de noi.

Nu ştiu dacă acum treci printr-o perioadă bună, prosperă, în care toate lucrurile îţi merg din plin sau eşti într-un moment de suferinţă, de lipsă, sau experimentezi îndelung deficitul, durerea sau descurajarea.

În dimineaţa aceasta vreau să-ţi amintesc că există Cineva care ştie ce este omul şi Îi pasă atât de mult de el! Ne cercetează în fiecare dimineaţă şi ne încearcă în fiecare clipă! Poate nu Îl vezi, nu Îl simţi mereu, nu auzi răs­punsul la rugăciunea ta, dar să ştii că Îi pasă de tine şi te ia în seamă. Poate trebuie să mai aştepţi, dar să fii convinsă că El nu te va dezamăgi niciodată!

"Fiecare suflet este atât de bine cunoscut de Isus, ca şi când ar fi singurul pentru care a murit Mântuitorul. Durerea fiecăruia Îi mişcă inima. Strigă­tul de ajutor ajunge la urechile Lui. Mâna care a fost străpunsă este astăzi întinsă pentru a binecuvânta şi mai îmbelşugat pe poporul Său din lume." (Hristos, Lumina lumii, p. 420)

Alina Lupu, Bacău, Moldova 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu