vineri, 15 martie 2013

Dumnezeu urăşte din ... dragoste


Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel. ( ... ) De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi! (Maleahi 2: 16)

Perfuzia picura fără speranţă ultimele rezerve de hrană. Medicul din reani­mare căuta câteva cuvinte pentru pacientul muribund, ca să-l pregăteas­că să iasă cu demnitate din viaţa strânsă în optzeci şi şase de toamne, care ar fi trebuit să fie bogate şi onorabile. "Drumul se apropie de sfârşit, stimate domn. Dacă ar fi să lăsaţi în urmă o faptă de care să-şi amintească cu plă­cere copiii, prietenii şi în special soţia, care ar fi aceea?" Cu voce stinsă, dar hotărâtă, bătrânul răspunse: "Aş vrea să fac ceva ce trebuia să fac de mult: să divorţezl Chemaţi un avocat, domnule doctor. Dar repede, că mor!"

"Dacă demonii s-ar fi străduit să conceapă o modalitate de a distruge cel mai eficient tot ce este venerabil, plăcut sau durabil în viaţa de familie şi să obţină în acelaşi timp asigurarea că răul pe care urmăreau să-l facă va fi perpetuat de la o generaţie la alta, n-ar fi inventat un plan mai eficient decât degradarea legământului căsătoriei." (TV, p. 222)

Căsătoria este dubla personificare a celor mai intime relaţii din cercul Sfintei Treimi şi dintre om şi Dumnezeu. Legământul căsătoriei este aplicaţia vizibilă a loialităţii garantate. Trădarea relaţiei din cuplu în numele plăcerii şi al pasiunii păcătoase, eliberate de sub moralitatea relaţiei exclusive a vieţii din cămin, erodează într-atât încrederea omului în om şi în Dumnezeu, încât for­mează valuri de influenţă distrugătoare ce cresc în timp şi corup familia pro­priu-zisă, familia extinsă, urmaşii, vecinătatea şi societatea, ştergând treptat imaginea divină din om. Rezultatul este o societate secularizată, fără credinţă în Dumnezeu. Dacă alegi să devii o verigă tare în căminul tău, iubind cu iubi­rea Lui, vei fi experimentul fericit al lui Dumnezeu prin care dreptatea Lui cu privire la credincioşie va fi demonstrată.

CONEXIUNE
Sophie Arnoult, o actriţă vestită pentru cuvintele de suflet pe care le spunea, a descris căsătoria republicană franceză ca fiind "sacra­mentul adulterului". (Walter Scott, Life of Napoleon, voI. 1, cap. 17)

George Uba, pastor, Conferinta Muntenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu