joi, 14 martie 2013

DevotionalPentruFemei: Dă-mi această apă


"Doamne': I-a zis femeia, "dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin până aici să scot." (Ioan 4:15)

V-aţi întrebat vreodată cum ar fi arătat lumea noastră dacă nu ar fi exis­tat apă? Apa, elementul atât de banal, care am putea spune că se găseşte aproape în orice, existentă încă de la creaţiune. Apa joacă un rol foarte im­portant în existenţa vieţii pe pământ. Nicio fiinţă sau plantă nu poate trăi fără apă. Este ştiut faptul că o persoană poate trăi mai mult fără hrană, decât fără apă. Apa este dizolvantul universal al materiei vii. Aproximativ 60% din corpul uman este apă. Rinichii nu ar putea funcţiona fără apă.

În Sfânta Scriptură apa are mai multe simboluri. În Psalmii 1:3, se spu­ne despre un pom care este sădit lângă un izvor de apă. Izvorul, în acest caz, reprezintă prosperitate, binecuvântare, viaţă din belşug, rodire bogată. Izvorul din care se adapă pomul este sursa binecuvântării. Nu tot aşa se întâmplă cu pomul care nu are această sursă de apă. El duce lipsă de roade.

În discuţia cu samariteanca, Domnul Isus îi oferă femeii apă vie (Ioan 4:10). Deşi nu înţelege prea mult la ce se referă Isus, femeia doreşte această apă vie şi-L roagă: "Dă-mi această apă şi mie." Apa este sursa vieţii şi-L reprezintă pe Isus Hristos. Isus îi promite că această apă vie se va preface într-un izvor. A avea apă este bine, dar a avea un izvor este cu totul altceva. Izvorul reprezintă o binecuvântare permanentă.

"Acela care caută să-şi stingă setea la fântânile acestei lumi va bea nu­mai ca să înseteze iarăşi. Pretutindeni se găsesc oameni nemulţumiţi. Ei doresc ceva care să le umple lipsa din suflet. Unul singur este Cel care le poate împlini această lipsă. Cel pe care-L doresc toate popoarele este Hris­tos. Harul dumnezeiesc, pe care numai El îl poate da, este ca o apă vie, care curăţă, înviorează şi dă putere sufletului ... Rezervoarele se vor goli, lacurile vor seca, dar Mântuitorul este o fântână care nu seacă. Putem să bem şi iar să bem şi de fiecare dată provizia este innoită. Acela în care locuieşte Hristos are în sine însuşi o fântână de binecuvântări - "un izvor de apă din care va ţâşni viaţă veşnică". Din acest izvor, poate scoate tărie şi har pentru toate nevoile." (Hristos, Lumina lumii, p. 149)

Apocalipsa 22:17 ne face o invitaţie de a veni să luăm apa vieţii fără pla­tă. Numai cei care se adapă mereu din sursa dătătoare de viaţă vor putea rodi pentru viaţa veşnică. Isus, Izvorul vieţii, Se descoperă prin Cuvântul Său. Veniţi să ne adăpăm în fiecare dimineaţă din izvorul curat şi dătător de viaţă, să rămânem lângă izvor pentru a trăi rodind roadele Împărăţiei veşnice!  

 Lidia Poll Câmpia Turzii, Transilvania Nord                                                         

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu