vineri, 8 martie 2013

Cea mai mare zi a Reformei -


Voi vorbi despre învăţăturile Tale înaintea împăraţilor şi nu-mi va roşi obrazul. (Psalmii 119:46)

În desfăşurarea Reformei din Germania, mărturisirea lui Luther înaintea Dietei din Worms, în anul 1521, şi protestul prinţilor la Dieta din Speier, în 1529, au fost evenimente de referinţă. Totuşi punctul culminant al Reformei a fost atins la Augsburg, în 1530. Această Dietă a fost convocată de împăratul Carol al V-lea, pentru a linişti neînţelegerile care tulburau imperiul, oferindu­le prinţilor protestanţi o nouă ocazie de a-şi expune poziţia.

La Augsburg, prinţii reformaţi nu au mai prezentat un protest, ca la Speier, ci o declaraţie a convingerilor lor într-o formă sistematică, însoţită de dovezi din Scriptură. Într-un cadru solemn, ei au citit această declaraţie îna­intea împăratului care stătea pe tron, înconjurat de electori. Prinţii reformaţi îi incredinţaseră lui Luther redactarea textului declaraţiei de credinţă. Astfel, chiar dacă Luther a avut interdicţia de a se prezenta la Augsburg, învăţătura şi spiritul său au fost prezente din plin înaintea Dietei.

La sfârşitul prezentării declaraţiei de credinţă a reformatorilor, unul din­tre electorii delegaţi la Dietă l-a întrebat pe reprezentantul papei, dr. Eck:"Pu­teţi să respingeţi printr-o judecată sănătoasă Mărturisirea făcută de elector şi de aliaţii lui?"Cu scrierile apostolilor şi ale prorocilor, nu!"a fost răspunsul, "dar cu acelea ale Sfinţilor Părinţi şi ale conciliilor, da!" "Înţeleg", a răspuns cel ce întrebase."Luteranii, după părerea dumneavoastră, sunt în cadrul Scriptu­rii, iar noi, în afara ei." (TV, p. 169)

La scurt timp după Dieta de la Augsburg, Luther scria: "Sunt peste mă­sură de bucuros că am trăit până în ceasul acesta, în care Hristos a fost înălţat în mod public de mărturisitori atât de iluştri şi într-o adunare atât de măreaţă" (Ibidem). "Din timpul apostolilor, n-a fost o lucrare mai mare sau o mărturisire mai măreaţă." (Ibidem)

În zilele finale, istoria se va repeta. Eşti bucuros că zilele acelea au venit? Eşti pregătit?

CONEXIUNE Confesiunea de la Augsburg este numită şi Confessio Augustana, textul original fiind redactat în limbile germană şi latină.

Florian Cârnu, pastor, Conferinţa Oltenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu