joi, 7 martie 2013

Evanghelia - o cauză de discordie


Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. (Matei 10:34)

Deoarece Evanghelia este o solie a împăcării (2 Corinteni 5:18), mulţi cred că predicarea va aduce doar pace şi armonie. Isus le atrage atenţia ucenicilor că, în lucrarea lor din casă în casă (Marcu 10:11-13), dacă urmau să se ivească neînţelegeri ca rezultat al lucrării lor, nu ar fi trebuit să fie nici­decum surprinşi. Hristos este Domnul păcii şi a venit să-i împace pe păcătoşi cu Dumnezeu, dar, făcând astfel, în mod inevitabil, S-a pus în dezacord cu toţi aceia care refuză oferta de pace (Matei 10:22). Opoziţia va fi în mod clar manifestată faţă de toţi cei care îl vor urma pe Hristos: "Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu" (Matei 10:22).

Pentru creştin, "pacea cu orice preţ" nu este un subiect demn de aten­ţie. Chiar dacă prin definiţie este un "făcător de pace, el nu va fi mulţumit niciodată cu pacea care vine din compromisul cu răul. Ba dimpotrivă, Hristos spune: "Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!"

În contextul tulburărilor create de Reformă, Luther spunea: "Mă bucur să văd că Evanghelia este şi astăzi, ca şi în vechime, o cauză de tulburare şi dis­cordie. Acesta este caracterul, acesta este destinul Cuvântului lui Dumnezeu." (TV, p. 130)

Ia-ţi timp şi analizează în mod sincer dacă disensiunile şi tulburările din viaţa ta sunt cauzate de Evanghelie sau doar de faptul că eşti o persoană cer­tăreaţă şi egoistă.

CONEXIUNE
La începutul secolului al XIX-lea, în sânul creştinătăţii erau 500 de confesiuni. În anul 2000 erau 33 820 de confesiuni, conform World Christian Encyclopedia, iar la data scrierii acestor rânduri, 42977. Se estimează că, în 2025, vor fi 55 000 de confesiuni creştine.

Marius Necula, pastor, Conferinţa Muntenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu