marți, 12 martie 2013

O pace dezarmantă


Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. (Ioan 14:27)

Când Martin Luther afişa cele 95 de teze la Wittemberg, Jean Calvin avea doar opt ani şi nimeni nu putea să prevadă cât de mult avea să influen­ţeze el istoria creştinismului. Tatăl său a dorit să-l facă preot şi, fiind foarte precoce, la doisprezece ani, Jean primea deja tunsura clericală, ca simbol al dedicării sale fată de Biserica Catolică. "Geniul şi conştiinciozitatea lui au făcut din el, în scurt timp, mândria colegiului şi se anticipa cu încredere că Jean Calvin va deveni unul dintre cei mai capabili şi mai onoraţi apărători ai bisericii." (TV, p. 179)

Dumnezeu avea însă un alt plan cu acest tânăr înzestrat. Luând contact cu învăţăturile lui Martin Luther, Calvin a încercat să le respingă, deoarece nu putea accepta gândul că "a trăit toată viaţa în rătăcire", după cum el însuşi mărturisea. Curând însă, conştientizându-şi păcătoşenia, s-a confruntat cu un zbucium sufletesc pe care nici mărturisirile, nici penitenţele şi nimic altceva nu i l-au putut alunga. L-a cuprins disperarea. Atunci Calvin a avut o experienţă asemănătoare cu aceea a lui Saul din Tars când a asistat la uciderea diaco­nului Ştefan. Într-o zi, trecând din întâmplare printr-o piaţă publică din Paris, a asistat la arderea pe rug a unui "eretic" şi a fost uimit când a văzut pacea de pe chipul martirului. A fost tulburat, deoarece lui, care trăia în cea mai strictă ascultare de biserică, îi lipsea această pace. Auzind că "ereticii" îşi întemeiau credinţa pe Biblie, s-a hotărât să o studieze pentru a descoperi taina acelei păci. Restul este istorie.

Pacea pe care urmaşii lui Hristos o aveau chiar şi în faţa morţii i-a uimit cel mai mult pe persecutorii lor de-a lungul istoriei. Martirii n-au ştiut niciodată că acea pace dumnezeiască de pe chipul lor i-a câştigat de partea adevărului pe unii dintre cei mai influenţi oameni, care au răspândit cauza Evangheliei cu mult mai multă putere.

Tu ai această pace "care întrece orice pricepere"?

CONEXIUNE În toamna anului 1533, Jean Calvin s-a convertit la protestantism.

Florian Ristea, pastor, directorul Departamentului Şcoala de Sabat / Lucrare personală, 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu